Home

Archief 2011

December

29 december 2011
CWM 2012

De Circulaire wapens en munitie (CWM 2005)  is in 2010 door het Ministerie van (Veiligheid &) Justitie geëvalueerd. De KNSA is destijds nauw betrokken geweest bij die evaluatie en ook het ev...

19 december 2011
KNSA-Dopingreglement 2011/2012

In vervolg op het de destijds nieuwe World Anti-Doping Code is het KNSA-dopingreglement in 2003 en daarna in 2008 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSA. In 2011 is de World Anti-Dopi...

19 december 2011
Wet van Dam per 01-12-2011 van kracht

Per 1 december jongstleden is er een wetswijziging van kracht geworden ten aanzien van lidmaatschappen en abonnementen, ook wel de “Wet Van Dam” genoemd. Deze wet is bedoeld om de consument te b...

November

21 november 2011
Dick Boschman bondscoach Jong Oranje

De KNSA gaat zich de komende jaren in haar topsportprogramma’s nadrukkelijk richten op jonge talenten. Inmiddels zijn drie nieuwe jonge Luchtgeweerschutters ingestroomd in het fulltime-topsportp...

14 november 2011
Tijdig verlengen kaderlicentie

Iedere KNSA-schutter die een sporttechnische of wedstrijdorganisatorische opleiding met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt een Kaderlicentie. Deze Kaderlicentie heeft, overeenkomstig de Kader...

Oktober

31 oktober 2011
Beleidsreactie Minister van V en J

PERSBERICHT

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in een

31 oktober 2011
Beleidsreactie Minister van V en J (1)

PERSBERICHT

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in een Beleidsreactie Minister van V en J (1)

September

29 september 2011
Reactie KNSA op OVV-rapport

Het bestuur en de directie van de KNSA hebben kennis genomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met als titel “Wapenbezit door sportschutters”. In zijn algemeenheid is d...

26 september 2011
KNSA lanceert meldpunt

Zoals eerder dit jaar aangekondigd, is inmiddels een speciaal meldpunt ingesteld voor het stroomlijnen van meldingen aan de KNSA van personen of instanties, die hun zorgen uiten omtrent een verl...

12 september 2011
WK Kleiduiven in Servië

Van 3 tot en met 14 september worden de Wereldkampioenschappen Kleiduiven gehouden op het Kovilovo Shooting Complex in Belgrado, Servië.

Nederland wordt daar vertegenwoordigd door sen...

12 september 2011
KNSA wacht op OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een onderzoek ingesteld naar het Nederlandse systeem ter beheersing van het legaal wapenbezit. Aanleiding daarvoor is het drama in Alphen aan de Rij...

08 september 2011
Vijfkamp internationaal

Van 8 tot en met 14 september 2011 worden in Moskou (Rusland) de Wereldkampioenschappen Moderne Olympische Vijfkamp gehouden. Kelvin Hilgeholt, de Nederlandse topper op de Olympische Vijfkamp, z...

02 september 2011
Inschrijving Juniorencompetitie 2011/2012 nog steeds mogelijk!

Op 1 oktober 2011 gaat de KNSA Landelijke Juniorencompetitie seizoen 2011/2012 weer van start. In de Juniorencompetitie wordt alleen Luchtgeweer en Luchtpistool in de staande houding geschoten....

Augustus

22 augustus 2011
EK Historische Wapens in Finland

Van 21  tot en met 28 augustus worden in Hamina, Finland, de 14e Europese Kampioenschappen Historische Wapens gehouden. De historische-wapen-disciplines bestaan uit geweer-, revolver-...

18 augustus 2011
Classificatiekeuring gehandicapten in Woerden

In de gehandicaptensport worden sporters, al naar gelang hun functionele mogelijkheid, ingedeeld in klassen. Met behulp van deze klassen wordt een eerlijk deelnemersveld voor wedstrijden verkreg...

01 augustus 2011
Europese Kampioenschappen in Belgrado

Van 31 juli tot en met 14 augustus vinden op het schietcomplex Kovilovo in Belgrado, Servië, de Europese Kampioenschappen plaats in alle internationale ISSF-schietsportdisciplines, met uitzonder...

01 augustus 2011
EK Lucht 2015 in Nederland

De European Shooting Confederation heeft de KNSA (Nederland) de organisatie van de Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens in 2015 toegewezen. Tijdens de vergadering van de Europese federatie...

Juli

04 juli 2011
Magnum-munitie bij Militair Pistool en Aciton Shooting toegestaan

Al eerder is gemeld dat het Algemeen Bestuur van de KNSA heeft besloten de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van Magnum-munitie voor bepaalde disciplines en mogelijk onder restricties,...

01 juli 2011
Baanplanner 300-meterbaan Emmen online

Op zaterdag 3 september 2011 wordt de multifunctionele 300-meterbaan te Emmer-Compascuum in gebruik genomen. Later die maand vindt de officiële opening plaats.

Dat betekent voor indiv...

Mei

31 mei 2011
NK Luchtgeweer staand en Luchtpistool voor gehandicapten

Enige tijd geleden is het sportschieten voor gehandicapten overgegaan van de Gehandicaptensport Nederland naar de KNSA. Dit betekent dat alle schietsportactiviteiten, gericht op gehandicapte sch...

27 mei 2011
Meldpunt KNSA

De KNSA is voornemens een meldpunt met een speciaal telefoonnummer en e-mailadres in te richten. Het bestuur van de KNSA heeft daartoe onlangs besloten om de nu al spontane meldingen die de KNSA...

17 mei 2011
Quotumplaats Peter Hellenbrand in Fort Benning

Tijdens de World Cup in Fort Benning (USA) heeft Peter Hellenbrand op 16 mei 2011 op het onderdeel Luchtgeweer een quotumplaats voor de Olympisch Spelen volgend jaar in Londen behaald.

M...

10 mei 2011
Website SchietsportTOTAAL live

Op 1, 2 en 3 juli 2011 wordt voor de zesde keer in successie het KNSA-evenement SchietsportTOTAAL georganiseerd op het Nationaal Sportcentrum Papendal; een jaarlijks evenement waarin zo veel mog...

April

21 april 2011
Magnum munitie

Al geruime tijd is bij KNSA-wedstrijden in de Pistooldisciplines het gebruik van Magnum-munitie verboden. Dat verbod komt vooral voort uit het feit dat in het verleden veel Hinderwetvergunningen...

15 april 2011
Smakeloze DWDD "reclame"

In het VARA-televisieprogramma De Wereld Draait Door is op 14 april aan het eind van dat programma onder de titel Lucky-TV een smakeloze “reclame”, zogenaamd voor de KNSA en de schietsport in Ne...

14 april 2011
KNSA wacht op uitkomsten onderzoek Rijksrecherche

PERSBERICHT
 

Het KNSA-bestuur heeft met afschuw en verbijstering kennis genomen van de verschrikkelijke gebeurtenis in Alphen aan den Rijn. De dader was...

11 april 2011
KNSA verbijsterd na Alphen aan den Rijn

Het bestuur van de KNSA heeft met afschuw en verbijstering kennis genomen van het gruwelijke en tegelijkertijd treurige incident in Alphen aan den Rijn op 9 april jongstleden.

Gebleke...

Maart

16 maart 2011
Kennis vergroten? Volg een bijscholing

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar weer bijscholingen voor door de KNSA opgeleide trainers georganiseerd. Deze bijscholingen zijn niet alleen belangrijk in verband met de geldigheid va...

14 maart 2011
Verhuizing Douane Groningen

In Nederland dienen sportschutters voor de in- en uitvoer van vuurwapens een consent van in- of uitvoer aan te vragen. Die consenten moeten worden aangevraagd bij de Centrale dienst voor in- en...

08 maart 2011
Harskamp-lobby gaat door

Nadat op 1 juni van het vorig jaar het ISK Harskamp voor KNSA-schutters met onmiddellijke ingang is gesloten, zijn vele acties verricht teneinde het civiel gebruik weer mogelijk te maken. Crucia...

04 maart 2011
Europese Kampioneschappen 10m

Van 1 tot en met 7 maart 2011 vinden in het Exhibition Complex in Brescia, Italië, de Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens plaats. Nederland wordt er vertegenwoordigd door drie leden uit de...

Februari

03 februari 2011
Samenwerking Bondscoach beëindigd

Het Bestuur en de Directie van de KNSA hebben besloten om de samenwerking met de Bondscoach, de heer B.J. (Bernard) Kooistra, verantwoordelijk voor de training en coaching van de Nationale Selec...

03 februari 2011
InterShoot

Van 3 tot en met 5 februari 2011 zijn de deuren van sportcomplex Ockenburgh in Den Haag weer open gegaan voor de 34ste editie van het grootste internationale luchtdrukwapen-toernooi in Nederland...

Januari

28 januari 2011
Vaststelling selectieprocedure NK Luchtgeweer staand en Luchtpistool

Inmiddels is de selectieprocedure voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer staand en Luchtpistool 2011 vastgesteld. In tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt hierbij ni...

27 januari 2011
Harry IJzerman nieuwe voorzitter LTC KKG

Op 18 januari 2011 is Harry IJzerman benoemd tot voorzitter van de LTC Klein Kaliber Geweer. Harry IJzerman volgt daarmee René van der Weijden op die jarenlang de drijvende kracht was achter de...

27 januari 2011
Noodkreet van District 3

Mevrouw Lejeune, voorzitter van het KNSA-district 3 (Provincies Noord- en Zuid-Holland), maakt zich grote zorgen over de continuïteit van het wedstrijdaanbod in District 3. Het aantal vacatures...

21 januari 2011
Wijzigingen personeelsformatie KSNA-bondsbureau

Per 1 januari 2011 is door het Bestuur en de Directie van de KNSA benoemd een Coördinator Topsport; een nieuwe functie binnen de KNSA. Benoemd in deze functie is de heer R.H.B. (Rob) Lövering, v...