Home

Beleidsreactie Minister van V en J

maandag 31 oktober 2011

PERSBERICHT

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in een beleidsreactie van 27 oktober 2011 gereageerd op het onderzoek dat is verricht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het drama in Alphen aan den Rijn. In deze beleidsreactie geeft de minister aan welke maatregelen zullen worden genomen. In zijn algemeenheid zijn het Bestuur en de Directie van de KNSA positief over de reactie van de minister.

Sport
De minister laat er geen misverstand over bestaan dat het systeem ter beheersing van het legale wapenbezit in Nederland met betrekking tot de schietsport goed is, ofschoon het stelsel, en de uitvoering daarvan, zwakke plekken kent. Met die bewering en vooral ook vanwege de betrokkenheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en SPORT, laat hij er, aldus de KNSA, geen twijfel over bestaan dat de schietsport in Nederland een volwaardige en serieuze tak van sport is.

Zelfreflectie
De KNSA heeft voortdurend open gestaan voor overleg teneinde de risico’s op misbruik door legale wapenbezitters nog meer te beperken. Anderzijds heeft de KNSA, eveneens bij voortduring, gewezen op het palet aan maatregelen dat dan nodig is. Immers, de KNSA is bereid haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en heeft daarvoor ook inmiddels acties aangekondigd, zoals de instelling van een Meldpunt, de opleiding van Bestuurders en een verbeterd toezicht op verenigingen, maar deze acties zijn zinloos wanneer niet ook in de handhaving en in de uitvoering van het stelsel verbeteringen worden doorgevoerd. Het is daarom ook goed dat de minister op grond van zelfreflectie, concludeert dat een hogere prioriteit aan de uitvoering van de Korpscheftaken in het kader van de WWM moet worden gegeven. Ofschoon in de brief van de minister op een aantal punten, zoals de opslag van wapens, de typen sportwapens die zijn toegestaan en de omgekeerde bewijslast, nog onduidelijkheden bestaan zal de KNSA daarover constructief met beide ministeries in overleg blijven en gaan.

Belangrijke rol KNSA
De minister is van mening dat aan de KNSA in het systeem ter beheersing van het legale wapenbezit in Nederland voor de sportschutterij een belangrijke rol is toebedeeld. De KNSA concludeert uit de beleidsreactie dat deze rol nog groter zal worden. Die verantwoordelijkheid heeft de KNSA met de inmiddels aangekondigde acties al op zich genomen en de KNSA ervaart in dit kader de brief van de minister als een extra steun in de rug teneinde de gewenste uitvoering aan die acties te kunnen geven. In die uitvoering zal de KNSA vooral de schietsport als volwaardige en mooie tak van sport blijven benadrukken. Het Bestuur en Directie van de KNSA hebben er vertrouwen in dat de rol die aan de KNSA is toebedeeld tot een verbetering van het schietsportklimaat in Nederland zal leiden.