Home

KNSA-Dopingreglement 2011/2012

maandag 19 december 2011

In vervolg op het de destijds nieuwe World Anti-Doping Code is het KNSA-dopingreglement in 2003 en daarna in 2008 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSA. In 2011 is de World Anti-Doping Code echter wederom herzien waardoor alle Nationale Bondsreglementen vóór 1 januari 2012 opnieuw dienden te worden vastgesteld. Hiertoe is door de Dopingautoriteit een Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) opgemaakt dat is gebaseerd op de World Anti-Doping Code van 31 maart 2011.

Op basis daarvan en na goedkeuring door de Dopingautoriteit, is op 22 november 2011 door KNSA-bestuur het nieuwe KNSA-dopingreglement vastgesteld en ook per die datum van kracht gegaan. Het KNSA-dopingreglement is geïmplementeerd in het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I – Algemene Bepalingen (hoofdstuk 22) en deze wijziging zal derhalve nog, ter bekrachtiging, worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van april 2012.

Voor wat betreft de bijlagen bij het Dopingreglement (dopinglijst 2012, de dispensatieregeling en de whereabouts-bijlage) is in het nieuwe Dopingreglement opgenomen dat deze worden vastgesteld door de Dopingautoriteit (dispensatie en whereabouts) c.q. de WADA (dopinglijst). Deze bijlagen hoeven dus niet meer door het KNSA-bestuur te worden vastgesteld en/of te worden opgenomen bij het Dopingreglement, aangezien hiervoor altijd de versies van de WADA c.q. Dopingautoriteit gelden en geraadpleegd dienen te worden. De bijlagen zijn derhalve verwijderd uit het SWR deel I en deze informatie is terug te vinden op de website www.dopingautoriteit.nl.

Het nieuwe KNSA-dopingreglement is, zoals gezegd, opgenomen als hoofdstuk 22 van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I en kan worden gedownload via de website www.knsa.nl (zie Wet en regelgeving).