Home

KNSA verbijsterd na Alphen aan den Rijn

maandag 11 april 2011

Het bestuur van de KNSA heeft met afschuw en verbijstering kennis genomen van het gruwelijke en tegelijkertijd treurige incident in Alphen aan den Rijn op 9 april jongstleden.

Gebleken is inmiddels dat de dader lid was van een schietvereniging in Nederland. Gebleken is tevens dat de dader beschikte over een verlof tot het voorhanden hebben van meerdere vuurwapens. Er zijn echter nog te veel vragen onbeantwoord. Zo is onduidelijk hoe het mogelijk is dat de dader, die al in 2003 in aanraking met de politie is geweest en bovendien in 2006 gedwongen is opgenomen in een psychiatrische instelling, uiteindelijk een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen heeft kunnen verkrijgen.

Deze antwoorden moeten nog gegeven worden en het is te vroeg om nu al, aldus het KNSA-bestuur, conclusies te trekken voor de toekomst. Het KNSA-bestuur wijst dan ook suggesties om de wapenwetgeving in Nederland te verscherpen, van de hand. Wel zal het KNSA-bestuur in de komende tijd intensief overleg gaan voeren met justitie, politie en de politiek, voor de toekomst van de schietsport in Nederland.

De KNSA verafschuwt dit drama in Alphen aan de Rijn maar vindt tegelijkertijd dat die gebeurtenis niet mag afstralen op de sportschutterij in Nederland. Enige tienduizenden mensen beoefenen op een integere, veilige en betrouwbare wijze de schietsport in Nederland en treffen hierin geen enkele blaam.