Home

KNSA wacht op OVV

maandag 12 september 2011

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een onderzoek ingesteld naar het Nederlandse systeem ter beheersing van het legaal wapenbezit. Aanleiding daarvoor is het drama in Alphen aan de Rijn op 9 april 2011. Het KNSA bestuur heeft besloten dat eerst de resultaten van dat onderzoek bekend moeten zijn voordat wordt gereageerd op meningen, voorstellen en commentaren in de media. Naar verwachting zal het rapport van de OVV eind september verschijnen. In de tussentijd wordt door het bestuur en de directie van de KNSA intensief overleg gepleegd met het departement en de politiek.