Home

KNSA wacht op uitkomsten onderzoek Rijksrecherche

donderdag 14 april 2011

PERSBERICHT
 

Het KNSA-bestuur heeft met afschuw en verbijstering kennis genomen van de verschrikkelijke gebeurtenis in Alphen aan den Rijn. De dader was lid van een schietvereniging en beschikte over een verlof tot het voorhanden hebben van meerdere vuurwapens.

Nog veel vragen over hoe het mogelijk was dat deze man lid was van een schietvereniging en legaal beschikte over vuurwapens, zijn nog onbeantwoord. Inmiddels heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten dat de Rijksrecherche hiernaar onderzoek doet. Het KNSA-bestuur juicht dat onderzoek toe, opdat de ook bij het bestuur levende vragen worden beantwoord en daaruit mogelijke lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken.

Het lijkt erop dat dit verschrikkelijke drama afstraalt op de sportschutterij in Nederland. Het bestuur van de KNSA vindt dat stigma onterecht. Bovendien zijn er nog zo veel onduidelijkheden dat daarop eerst antwoord moet komen. Inmiddels is tevens in de publiciteit melding gemaakt van een ledenwerf-actie voor jongeren in de leeftijd vanaf 16 jaar, die de KNSA dit najaar zou starten. Dit project dat zich richt op de werving van jonge leden om de schietsport te gaan beoefenen, heeft tot doel jonge sporters op te leiden voor mogelijke deelname aan de Olympische Spelen. Al ruim twee jaar geleden zijn deze plannen ontwikkeld en nu plotseling krijgen zij de aandacht en worden ze in verband gebracht met het drama in Alphen aan den Rijn.

Het is geenszins de bedoeling van de KNSA geweest om deze actie nu in de media te brengen. Het bestuur van de KNSA zal uiteraard rekening houden met de gevoelens in de samenleving. Dit project zou weliswaar in het najaar starten, maar pas te zijner tijd zal daarover een definitief besluit worden genomen. Bovendien zal het bestuur van de KNSA open staan voor suggesties vanuit de politiek en de regering maar ook vanuit de samenleving, om de schietsport in Nederland veilig en beheersbaar te houden.

Het bestuur van de KNSA zal daarom pas nadat alle vragen zijn beantwoord en het onderzoek dat door de Rijksrecherche wordt uitgevoerd is afgerond en openbaar gemaakt, daarop reageren. Tot die tijd vraagt het KNSA-bestuur geen voorbarige conclusies te trekken en zal bovendien het KNSA-bestuur zich naar de media toe terughoudend opstellen.