Home

Magnum-munitie bij Militair Pistool en Aciton Shooting toegestaan

maandag 4 juli 2011

Al eerder is gemeld dat het Algemeen Bestuur van de KNSA heeft besloten de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van Magnum-munitie voor bepaalde disciplines en mogelijk onder restricties, bij KNSA-wedstrijden toe te staan. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en daaruit is gebleken dat de meerderheid van die verenigingen die wedstrijden organiseren in de disciplines Militair Pistool en Action Shooting, voorstander zijn van het toestaan van het gebruik van Magnum-munitie in deze disciplines.

Op grond daarvan heeft het Algemeen Bestuur van de KNSA op 1 juli 2011 besloten het Schiet- en Wedstrijdreglement deel VI (Pistool) artikel 4.4.3 zodanig te wijzigen dat het gebruik van Magnum-munitie bij KNSA-wedstrijden in de disciplines Militair Pistool en Action Shooting is toegestaan, voor zover het Veiligheidsreglement van de desbetreffende accommodatie het gebruik van die munitie toestaat. De concrete nieuwe tekst van artikel 4.4.3 luidt als volgt:

“Het gebruik van "magnum"-munitie of -lading is niet toegestaan, behoudens in de disciplines Militair Pistool en Action Shooting, voor zover het Veiligheidsreglement van de desbetreffende accommodatie het gebruik van die munitie toestaat. Munitie die door de wedstrijdorganisatie als onveilig wordt beschouwd, dient door de schutter uit de wedstrijd te worden genomen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.”

Het gebruik van Magnum-munitie was natuurlijk al toegestaan. In verenigingsverband en op open wedstrijden wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van Magnum-munitie en zo ook bij de zogenaamde “facultatieve” disciplines. Dat mag nu dus ook bij KNSA-wedstrijden in de disciplines Militair Pistool en Action Shooting.