Home

Meldpunt KNSA

vrijdag 27 mei 2011

De KNSA is voornemens een meldpunt met een speciaal telefoonnummer en e-mailadres in te richten. Het bestuur van de KNSA heeft daartoe onlangs besloten om de nu al spontane meldingen die de KNSA bereiken, in goede banen te leiden.

In de praktijk is het eigenlijk een formalisering van de huidige situatie waarin collega-schutters, buren, vrienden en familieleden soms meldingen doen wanneer zij twijfelen of het wapenbezit aan een lid van een schietvereniging wel kan worden toevertrouwd.

De KNSA vormt eigenlijk in dat soort gevallen een intermediair. Dat wil zeggen dat de desbetreffende vereniging waarvan de betrokkene lid is wordt benaderd om te bezien in hoeverre acties noodzakelijk zijn, zoals zo nodig het informeren van de politie. Een dergelijk meldpunt is overigens niet nieuw. Dat is in de sport in Nederland in z’n algemeenheid al bekend voor seksuele intimidatie en discriminatie. Ook daarvoor is door de KNSA al enige tijd geleden een Vertrouwens Contact Persoon benoemd.

Het KNSA-bestuur zal er uiteraard op toezien dat er geen oneigenlijke meldingen tot een soort heksenjacht op sportschutters in Nederland zullen leiden. Een nadere invulling van de wijze waarop het meldpunt wordt geïntroduceerd, de operationele uitvoering daarvan en de procedures voor vervolgacties en de bescherming van persoonsgegevens worden nog nader uitgewerkt.

Naar verwachting zal het meldpunt na de zomer in werking treden.