Home

Smakeloze DWDD "reclame"

vrijdag 15 april 2011

In het VARA-televisieprogramma De Wereld Draait Door is op 14 april aan het eind van dat programma onder de titel Lucky-TV een smakeloze “reclame”, zogenaamd voor de KNSA en de schietsport in Nederland uitgezonden.

De KNSA distantieert zich verre van dit filmpje. Het filmpje is uiteraard geen officiële uiting van de KNSA maar een verantwoordelijkheid van de Redactie van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Het filmpje is bovendien allesbehalve representatief voor de schietsportbeoefening in Nederland.

Het KNSA-bestuur adviseert eenieder die zijn ongenoegen daarover wil uitspreken, zich te wenden tot de Redactie van De Wereld Draait Door.