Home

Tijdig verlengen kaderlicentie

maandag 14 november 2011

Iedere KNSA-schutter die een sporttechnische of wedstrijdorganisatorische opleiding met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt een Kaderlicentie. Deze Kaderlicentie heeft, overeenkomstig de Kaderlicentieregeling van de KNSA, een geldigheid van vier (4) jaar vanaf het moment van afgifte.

Vóór het verstrijken van de geldigheid dient de houder de Kaderlicentie zelf voor verlenging aan te bieden wanneer verlenging daarvan gewenst is en indien aan de voorwaarden voor verlenging is voldaan. Indien de geldigheid van uw Kaderlicentie dus op 31 december 2011 verstrijkt en u deze wilt laten verlengen, herinneren wij u eraan deze tijdig (vóór het einde van dit jaar) aan het KNSA-bondsbureau te verzenden.

Meer informatie omtrent de Kaderlicentieregeling en het verlengen daarvan, is hier te vinden.