Home

Vaststelling selectieprocedure NK Luchtgeweer staand en Luchtpistool

vrijdag 28 januari 2011

Inmiddels is de selectieprocedure voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer staand en Luchtpistool 2011 vastgesteld. In tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt hierbij niet de LTC-klasseringslijst gebruikt maar de Ranking-ranglijst die gepubliceerd wordt op de KNSA-website http://www.knsa.nl/sporters/ranking. Hiervan worden uitsluitend de schutters die per 1 mei 2011 voldoen aan de Ranking-voorwaarden - minimaal drie Ranking-wedstrijddeelnames waarvan één AK of DK - voor deelname uitgenodigd. Dat is herkenbaar aan de arcering: een gele arcering betekent dat de schutter nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Zonder arcering voldoet de schutter wel aan alle Ranking-voorwaarden.

Door gebruik te maken van de Ranking-ranglijst hebben schutters te allen tijde inzicht in de huidige positie en het scoreniveau dat nodig is voor plaatsing. De mogelijkheid voor schutters om zich met een deelname aan de LKK te plaatsen blijft gehandhaafd.

Hieronder is de selectieprocedure vermeld zoals die per 18 januari 2011 door het Algemeen Bestuur van de KNSA vastgesteld is.

Selectieprocedure:

Op 1, 2 en 3 juli 2011 worden de Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens (NK Lucht) gehouden in de disciplines Luchtgeweer staand en Luchtpistool in alle categorieën. Overeenkomstig artikel 15.6 van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement (SWR deel I Algemene Bepalingen) zijn limieten c.q. bepalingen voor deelname vastgesteld. Deze bepalingen zijn als volgt:

 1. Per categorie worden de best gerankte schutters uitgenodigd. De best gerankte schutters zijn die schutters die in hun categorie op de actuele Ranking-ranglijst van de desbetreffende discipline per 1 mei 2011 als hoogst genoteerd staan.Het aantal best gerankte schutters per categorie is als volgt vastgesteld.

   Categorie Luchtgeweer 
   Luchtpistool
   Heren senioren  27  27
   Dames senioren  27  27
   Veteranen  27  27
   Junioren-A Heren  27  12
   Junioren-A Dames  12  12
   Junioren-B Heren  12  12*
   Junioren-B Dames  12  
   Junioren-C  12  12
  * luchtpistool kent alleen Junioren-B (geen onderscheid in geslacht)
 2. Behoudens de onder artikel 1 van deze regeling genoemde schutters, worden tevens uitgenodigd voor deelname aan de NK Lucht de drie (3) hoogst geëindigde schutters per categorie tijdens de Landelijke Klasse Kampioenschappen (LKK). Het LKK wordt gehouden van 27 mei tot en met 4 juni 2011 te Belfeld.
 3. Indien één of meerdere van de onder artikel 2 van deze regeling genoemde drie (3) hoogst geëindigde schutters per categorie reeds conform artikel 1 van deze regeling voor deelname aan het NK Lucht wordt/worden uitgenodigd, worden de daarna hoogst geëindigde(n) (LKK) per categorie voor deelname geselecteerd.
 4. Indien voor deelname geselecteerde schutters niet deelnemen, worden de daarna hoogst geëindigde schutters van de onder artikel 1 genoemde Ranking-ranglijst voor deelname uitgenodigd.
 5. Tijdens de NK Lucht wordt niet in korpsen c.q. teams geschoten. De Nederlandse Kampioenschappen voor korpsen c.q. teams 2011 worden gehouden tijdens de LKK te Belfeld.