Home

Wet van Dam per 01-12-2011 van kracht

maandag 19 december 2011

Per 1 december jongstleden is er een wetswijziging van kracht geworden ten aanzien van lidmaatschappen en abonnementen, ook wel de “Wet Van Dam” genoemd. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen tegen het stilzwijgend verlengen van producten of diensten.

Voor (schiet)sportverenigingen is een lichter regime van toepassing dan voor bedrijven, hetgeen echter wel betekent dat verenigingen in hun statuten duidelijk moeten hebben omschreven op welke wijze opzegging van het lidmaatschap kan worden gedaan.

Zodra deze wetswijziging van kracht wordt, geldt voor verenigingen ook een waarschuwingsplicht; dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om hun leden tijdig te informeren dat het lidmaatschap – als een opzegging uitblijft – wordt verlengd voor een periode van maximaal een (1) jaar. Bovendien moeten verenigingen ervoor zorgen dat de leden de voor de opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen vinden en raadplegen.

Dat kan zijn door een vermelding daarover te plaatsen op de hoofdpagina van de website van de vereniging, bijvoorbeeld onder de titel “Opzeginformatie” of “Opzeggen”. Een andere mogelijkheid is dat verenigingen op pagina 1, 2 of 3 van hun leden-/clubblad die informatie (jaarlijks) publiceren.

Voor verenigingen die niet over deze communicatiemiddelen beschikken, is het noodzakelijk om per brief of per e-mail alle leden persoonlijk jaarlijks omtrent een mogelijke opzegging te informeren, onder vermelding van het feit dat bij gebreke daarvan, het lidmaatschap een jaar wordt voortgezet.

De Wet van Dam kent geen overgangsperiode en geldt per 1 december 2011 voor alle reeds bestaande contracten.