Home

Wijzigingen personeelsformatie KSNA-bondsbureau

vrijdag 21 januari 2011

Per 1 januari 2011 is door het Bestuur en de Directie van de KNSA benoemd een Coördinator Topsport; een nieuwe functie binnen de KNSA. Benoemd in deze functie is de heer R.H.B. (Rob) Lövering, voormalig Hoofd Opleidingen bij de KNSA. In zijn hoedanigheid van Coördinator Topsport is het belangrijkste doel van deze functie dat Lövering verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en coördinatie van het sporttechnische beleid, tezamen met de Directie en de Bondscoaches van de KNSA, teneinde een optimale sturing en ondersteuning te verkrijgen bij de uitvoering van het topsportbeleid.

De Coördinator Sportontwikkeling, de heer C.J.R. (Berry) Kooiman, wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de KNSA-opleidingen. Kooiman zal zich, behoudens opleidingen, tevens bezig blijven houden met andere activiteiten in het kader van sportontwikkeling; vooral gericht op schietsporttechnische en wedstrijdorganisatorische activiteiten, zoals ranking, reglementering, enzovoorts.

Als gevolg van deze wijzigingen is er een vacature op het KNSA-bondsbureau voor een Medewerker Sportontwikkeling, waarin zo spoedig mogelijk zal worden voorzien. Deze nieuwe Medewerker Sportontwikkeling zal zich vooral richten op de ontwikkeling en begeleiding van activiteiten, gericht op promotie en stimulering van de schietsport teneinde de deelname aan de schietsport te behouden en te optimaliseren.