Home

Dynamische disciplines behouden

woensdag 20 juni 2012

De Minister van Veiligheid & Justitie heeft per brief van 19 juni 2012 aan de Tweede Kamer laten weten dat, naar aanleiding van het overleg in de Tweede Kamer met de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie en het door hem daaropvolgende overleg met de belangenorganisaties KNSA, NPSA en APS, hij geen aanleiding meer ziet om de dynamische schietsportdisciplines te verbieden. De Minister komt hiermee terug op zijn eerdere voornemen, verwoord in zijn brief van 28 maart 2012.

Het bestuur van de KNSA is verheugd over deze beslissing en een felicitatie aan de beoefenaren en de koepelorganisaties NPSA en APS is op z’n plaats.

De Minister heeft wel aangekondigd om, in overleg met de KNSA, de NPSA en de APS, extra eisen voor de beoefening van dynamische disciplines te zullen stellen.

In de brief aan de Tweede Kamer kondigt de Minister voorts de aanscherpingen voor het redelijk belang aan. Hij zal die aanscherpingen, inhoudende de KNSA-certificering voor verenigingen en een verplichte wedstrijddeelname, zoals ook al eerder aangekondigd, opnemen in een gewijzigde Circulaire wapens en munitie.

In de gewijzigde CWM zal de Minister tevens vastleggen een opbouw in wapentypes voor jonge c.q. onervaren sportschutters. Deze opbouw houdt in dat leden van schietsportverenigingen, die korter dan een jaar lid zijn, de schietsport uitsluitend mogen beoefenen met vuurwapens die geschikt zijn voor Olympische disciplines en dat wanneer sportschutters na minimaal één jaar lidmaatschap een verlof kunnen aanvragen, zij uitsluitend in aanmerking komen voor eveneens vuurwapens die geschikt zijn voor Olympische disciplines. Dat zijn kleinkaliber-pistolen, enkelschots kleinkaliber-geweren en hagelgeweren voor het Kleiduivenschieten.

Na een jaar over een wapenverlof te hebben beschikt, kan de desbetreffende verlofhouder bij de eerste verlenging, tevens verlof aanvragen voor die vuurwapens die behoudens voor de Olympische disciplines, tevens geschikt zijn voor disciplines van de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Historische-Wapensdisciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC). Dat zijn dus grootkaliber-pistolen en -revolvers, met een maximum kaliber van 9 mm, enkelschots grootkalibergeweren, hagelgeweren voor het Kleiduivenschieten en alle vuurwapens binnen de Historische-Wapensdisciplines.

Ten slotte is het dan bij de tweede verlenging, voor de sportschutter mogelijk om verlof te verkrijgen voor alle overige vuurwapens vallend binnen de door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines, zoals semi-automatische klein- en grootkaliber-geweren.

Naar verwachting, zal op redelijk korte termijn de gewijzigde Circulaire wapens en munitie met bovengenoemde maatregelen in werking treden.

Klik hier voor een PDF van de brief van de Minister van V&J