Home

Groot aantal wijzigingen in KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement KKG en GKG

dinsdag 14 februari 2012

Op instigatie van de Landelijke Technische Commissies is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de Schiet- en Wedstrijdreglementen deel III (Klein Kaliber Geweer) en deel IV (Groot Kaliber Geweer). Deze wijzigingen zijn in werking getreden per 1 februari 2012: aanvang wedstrijdseizoen voor Districtskampioenschappen.

Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het Schiet- en Wedstrijdreglement, elders op de website van de KNSA terug te vinden onder Ledeninformatie > Wet en regelgeving > Statuten en Reglementen.

Het verdient desondanks aanbeveling om een aantal wijzigingen nader toe te lichten.

Deel III - Klein Kaliber Geweer

In de reglementen van Klein Kaliber Geweer wordt tevens geregeld de discipline Klein Kaliber Karabijn. Er zijn in dit reglement wijzigingen aangebracht verband houdende met de eisen die worden gesteld aan een kleinkaliber-karabijn. De mogelijke verwarring c.q. interpretatieverschillen hieromtrent moeten daarmee weggenomen worden. Voor Klein Kaliber Karabijn zijn tevens wijzigingen aangebracht in verband met het gebruik van korrelbeschermers.

Deel IV - Groot Kaliber Geweer

De wijzigingen in het reglement GKG (deel IV) houden vooral verband met de vaststelling van een aantal nieuwe disciplines. Zo is voor Militair Geweer de discipline “Optiek” toegevoegd, een discipline waarbij optische richtmiddelen zijn toegestaan. Als gevolg daarvan ontstaan nu drie (3) disciplines Militair Geweer, te weten: Standaard, Optiek en Vrij. Toegevoegd is tevens een discipline Precisiegeweer, tevens een discipline waarbij het gebruik van optische richtmiddelen zijn toegestaan. Binnen de discipline Precisiegeweer zijn er dan drie (3) (sub)disciplines, te weten: Precisiegeweer Target Rifle, Precisiegeweer Open en Precisiegeweer Semi. Deze disciplines worden beoefend op 100 en 300 meter in liggende houding.

Meer informatie omtrent de verschillende disciplines en de voorwaarden en eisen, die daaraan gesteld worden, zijn terug te vinden in de reglementen.