Home

NOC*NSF steunt helft Topsport KNSA

donderdag 6 december 2012

Op 3 december 2012 heeft NOC*NSF de toekenningen bekend gemaakt ten aanzien van de Topsportprogramma’s in Nederland. De toekenning voor de KNSA betekent dat voor de komende jaren alleen nog het Topsportprogramma voor de Olympische-Geweerdisciplines financieel wordt ondersteund. Voor het Topsportprogramma voor de Olympische-Kleiduivendsiciplines is een afbouwregeling vastgesteld.

Dit bericht is enerzijds verheugend vanwege de ondersteuning voor de Olympische-Geweerdisciplines maar anderzijds teleurstellend omdat de Olympische-Kleiduivendisciplines zijn ‘gesneuveld’ vanwege de mindere prestaties in de afgelopen tijd en de niet hoge verwachtingen voor de toekomst.

De KNSA zal in de komende weken bezien op welke andere en creatieve wijze de Topsportprogramma’s doorgang kunnen vinden.