Home

SchietsportREGIONAAL in District 1

woensdag 1 februari 2012

Op 13, 14 en 15 april 2012 zal een nieuw evenement worden georganiseerd, met de naam SchietsportREGIONAAL. Dit evenement is eigenlijk een soort kopie van het evenement SchietsportTOTAAL, met dien verstande dat dit evenement wordt georganiseerd op districtsniveau, en niet zal plaatsvinden op Papendal maar in Emmer-Compascuum. Het doel van dit evenement is om in één weekend voor zoveel mogelijk schietsport-disciplines Districtskampioenschappen op één accommodatie te organiseren. Met de onlangs geopende multifunctionele 300-meter-schietbaan die ook op andere afstanden dan 300 meter kan worden gebruikt, is het Schietsportcentrum Emmen uiterst geschikt voor het organiseren van een dergelijk evenement.

Het Districtsbestuur van District 1 zal met zijn Districtstechnische commissies en ondersteund door het Bondsbureau, trachten in de komende maanden zoveel mogelijk Districtskampioenschappen in dat weekend onder te brengen.

Datum : 13, 14 en 15 april 2012 
Locatie : Schietsportcentrum Emmen
    Veenakkers 30, 7881 XJ  Emmer-Compascuum

Onderdelen/disciplines: 

  • Groot Kaliber Geweer 300 meter (Militairgeweer, Veteranengeweer en Standaardgeweer)
  • Luchtpistool
  • Luchtgeweer
  • Zomerbiatlon
  • Klein Kaliber Geweer 12 meter (Liggend/Knielend)
  • Klein Kaliber Geweer 50 meter (Liggend/Knielend)
  • Standaardpistool
  • Kleiduiven Olympisch Skeet
  • Kleiduiven Sporting Skeet                   

In beginsel staat deelname aan SchietsportREGIONAAL en de daaraan verbonden Districtskampioenschappen uitsluitend open voor sportschutters afkomstig uit District 1. Het kan zijn dat bij disciplines met een groot potentieel aan deelnemers, een nader selectiesysteem moet worden vastgesteld; daarover volgt later meer informatie. Het kan ook zijn dat voor sommige disciplines minder deelnemers zijn dan de ruimte biedt en in dat geval kunnen ook schutters afkomstig uit andere districten, buiten mededinging, aan deze Districtskampioenschappen meedoen. De uitslagen gelden dan natuurlijk wel voor Ranking.

Districtskampioenschappen die niet tijdens dat weekeinde worden georganiseerd, worden op een ander tijdstip op een andere accommodatie gehouden.

U kunt zich inschrijven voor één of meerdere disciplines via www.baanplanner.eu. De wedstrijden staan vermeld met de naam SchietsportREGIONAAL 2012. Inschrijven is mogelijk tot 30 maart 2012.

Voor deelname aan de Districtskampioenschappen Zomerbiatlon van District 1 en 2 kunt u contact opnemen met de voorzitter DTC Luchtgeweer in District 1, de heer P. Niezing,  telefoonnummer 0599-235305, e-mailadres: p.niezing@planet.nl. Voor de serie-indeling klik hier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met de toegewezen categorie en serie.

Voor deelname aan de Districtskampioenschappen Olympisch Skeet of Sporting Skeet dient u contact op te nemen met de voorzitter van de LTC Kleiduiven, de heer G.L. Snaterse, e-mailadres: george@kleiduivensport.nl of via telefoonnummer 0598-627306 of 06-13635218.