Home

Archief 2013

December

19 december 2013
Uitspraak Raad van State

Op 20 november 2013 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in een zaak tussen een niet bij de KNSA aangesloten vereniging en de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie. Het bestuur...

12 december 2013
Kwalificatieprocedure deelname WK, EK en World Cups

Overeenkomstig de doelstellingen zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan, heeft het KNSA-bestuur de kwalificatiemogelijkheden voor deelname aan Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschapp...

09 december 2013
Volg een bijscholing in 2014

Evenals in de voorgaande jaren worden ook komend jaar weer bijscholingen voor KNSA-trainers georganiseerd. Klik hier<...

November

07 november 2013
KNSA sluit sponsorovereenkomst met RUAG Ammotec GmbH

De KNSA heeft ten behoeve van de nationale geweerselectie een sponsorovereenkomst gesloten met het Duitse bedrijf RUAG Ammotec. RUAG is on...

04 november 2013
Data 2014 cursus Verenigingsbestuurders - UPDATE -

In september 2013 is de nieuwe cursus Verenigingsbestuurders op diverse locaties van start gegaan. Deze cursus helpt bestuurders en leden van ballotagecommissies bij het balloteren van nieuwe en...

Oktober

18 oktober 2013
Wijzigingen in SWR per 1 oktober 2013

Door de ISSF is een groot aantal nieuwe regels voor wedstrijden vastgesteld per 1 januari 2013. Deze konden op die datum (nog) niet van kracht worden voor KNSA-wedstrijden aangezien het KNSA-wed...

17 oktober 2013
Correctie artikel Leveraction geweren in de toekomst

In het artikel over de leveraction geweren in de toekomst van 10 oktober 2013 is abusievelijk een tikfout geslopen. In de 6e alinea, daar waar staat dat de LTC Historische Wapens heeft besloten...

17 oktober 2013
Europese Kampioenschappen IPC Shooting in Alicante

Van 20 tot en met 25 oktober 2013 worden in Alicante, Spanje, de Europese Kampioenschappen Sportschieten voor lichamelijk gehandicapten gehouden.

De KNSA wordt daar vertegenwoordigd...

September

12 september 2013
WK Kleiduiven in Peru

Van 14 tot en met 25 september 2013 worden de Wereldkampioenschappen Kleiduiven gehouden op de Captain FAP José Quiñones Shooting Range in Lima, Peru.

De KNSA wordt daar vertegenwoo...

Augustus

26 augustus 2013
Vijf medailles voor Nederland bij EK Historische Wapens

Maar liefst twee gouden, één zilveren en twee bronzen medailles zijn behaald door het Nederlandse team tijdens de Europese Kampioenschappen Historische Wapens in het Oostenrijkse Eisenstadt.

...

15 augustus 2013
EK Historische Wapens in Oostenrijk

Van 18 tot en met 24 augustus vinden in Eisenstadt, Oostenrijk de Europese Kampioenschappen Historische Wapens plaats. Nederland wordt daar vertegenwoordigd door 10 schutters, te weten:

Juli

29 juli 2013
EK Kleiduiven in Suhl, Duitsland

Van 28 juli tot en met 7 augustus 2013 vinden bij het schietsportcentrum in Suhl-Friedberg, Duitsland, de Europese Kampioenschappen Kleiduiven plaats. Nederland wordt daar vertegenwoordigd door...

25 juli 2013
Koninklijke goedkeuring naamswijziging KNSA

Vanwege het predikaat ‘koninklijk’ dienen wijzigingen in de statuten van de KNSA, voordat deze in notariële akte kunnen worden vastgelegd, door het Koninklijk Huis te worden goedgekeurd. De laat...

25 juli 2013
Europese Kampioenschappen in Osijek van start

Van 21 tot 31 juli vinden op de Schietbaan "PAMPAS" te Osijek, Kroatië, de Europese Kampioenschappen plaats in de ISSF disciplines 25m pistool,  50m pistool en geweer en 300m geweer. Nederland w...

04 juli 2013
Opleiding voor verenigingsbestuurders gaat van start

Al enige tijd geleden heeft het bestuur van de KNSA aangekondigd een opleiding te zullen ontwikkelen en aan te bieden voor verenigingsbestuurders. Deze opleiding is een training voor bestuurders...

02 juli 2013
Aanvraag VOG nog vaak onjuist

Voor het aanmelden van nieuwe sportschutters van 16 jaar en ouder is, overeenkomstig de KNSA-reglementen, de overlegging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste. Bij het doel va...

Juni

18 juni 2013
Website SchietsportTOTAAL live

Op  vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2013 wordt voor de zevende keer in successie het KNSA-evenement SchietsportTOTAAL georganiseerd op het Nationaal Sportcentrum Papendal;...

14 juni 2013
Vragenlijst Europese Unie inzake vuurwapens

De Europese Commissie heeft binnen de Europese Unie een onderzoek gelanceerd met de titel “A common approach to reducing the harm caused by criminal use of firearms in the EU”.

Dit on...

Mei

24 mei 2013
Finaledag KNSA Landelijke Juniorencompetitie 2012/2013

Zoals ieder jaar wordt de KNSA Landelijke Juniorencompetitie afgesloten met een Finale(dag). Uit de voorgaande wedstrijden van de competitie worden de tien (10) beste junioren per categorie, in...

24 mei 2013
Onderzoek veiligheidsrisico's in opdracht van minister, afgerond

Het al eerder door de minister aangekondigde onderzoek is uitgevoerd door het Bureau Beke uit Arnhem en de rapportage van dat onderzoek met als titel “Met scherp schieten” is inmiddels openbaar....

April

26 april 2013
Arnold Peters Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Voormalig vice-voorzitter van de KNSA, Arnold Peters, is op 26 april 2013 door de Burgemeester van Wijchen, de heer mr. J.Th.C.M. Verheijen, koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Or...

25 april 2013
Douwe Moorlag behaalt wereldrecord junioren

De Nederlandse kleiduivenschutter Douwe Moorlag is het internationale wedstrijdseizoen goed begonnen. Met een score van 121 duiven behaalde de uit Nieuw-Weerdinge afkomstige 19-jarige topschutte...

25 april 2013
Bijdrage Lotto aan KNSA

Na uitkering prijzengeld gaat jaarlijkse driekwart van resultaat kansspel De Lotto naar NOC*NSF

 
DE LOTTO DONEERT RUIM 401.000 EUR...

25 april 2013
KSV Oranje Nassau in de schijnwerpers tijdens de Nationale Sportweek

De schietsportverenigingen die deelnemen aan de onder de paraplu van NOC*NSF georganiseerde Nationale Sportweek zijn zeer positief over de belangstelling van geïnteresseerden in de schietsport.<...

18 april 2013
KNSA gouden speld voor Peter Hellenbrand

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 april jongstleden is de enige Nederlandse deelnemende sportschutter aan de Olympische Spelen in Londen, Peter Hellenbrand, door de toenmalige voorzitter Ka...

15 april 2013
Karel Greven koninklijke onderscheiden

Tijdens de Algemene Vergadering van de KNSA op 13 april 2013 is Karel Greven, de voorzitter, afgetreden. Karel Greven heeft een indrukwekkende staat van dienst. Nadat hij 13 jaar de functie van...

15 april 2013
Naamswijziging KNSA

Tijdens de Algemene Vergadering op 13 april 2013 zijn de leden van de KNSA akkoord gegaan met een wijziging in de Statuten, behelzende de naamswijziging van de KNSA. De huidige naam, te weten de...

11 april 2013
LKK Luchtwapens 2013 nog open voor inschrijving

Het Landelijk Klasse Kampioenschap en NK Teams Staand voor Luchtwapens 2013 wordt dit jaar georganiseerd door SV De Grensstreek in Belfeld. Het is het grootste toernooi voor luchtwapens in Neder...

Maart

14 maart 2013
KNSA-basiscertificering zorgt voor premieverlaging Aansprakelijkheidsverzekering

In de Circulaire wapens en munitie is vastgelegd dat schietsportverenigingen, voor de verkrijging van een verenigingsverlof en voor de aanvraag van privéverloven, door de KNSA moeten zijn gecert...

08 maart 2013
Aanvraag basiscertificering online!

Vóór 1 januari 2015 dienen alle schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en/of waarvan de leden over een privéverlof beschikken, overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, d...

01 maart 2013
Peter Hellenbrand 4e bij EK 10m

Tijdens de Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens die worden gehouden in het Deense Odense, heeft Peter Hellenbrand de 4e plaats behaald.

Dit EK is de eerste grote internationale weds...

Februari

28 februari 2013
Uiterste datum deelname Nationale Sportweek met één week verlengd

Begin februari 2013 zijn alle bij de KNSA aangesloten schietverenigingen per brief geïnformeerd over de deelname aan de Nationale Sportweek van NOC*NSF.

Een belangrijk evenement om de...

26 februari 2013
Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens 2013

Van 25 februari tot en met 3 maart 2013 vinden in Odense, Denemarken, in het Odense Congres Centrum,  de Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens plaats. Nederland wordt er vertegenwoordigd doo...

25 februari 2013
Volg een bijscholing - UPDATE -

Overzicht bijscholingen in 2013

Evenals in de voorgaande jaren worden ook dit jaar weer bijscholingen voor KNSA-trainers georganiseerd. Klik hier voo...

01 februari 2013
Overleg inzake leges

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is voornemens de leges voor wapenverloven te verhogen. Daarvoor is een wijziging van de Regeling wapens en munitie (RWM) nodig. Al eerder kondigde de mi...

Januari

31 januari 2013
Verplichte wedstrijddeelname

In de beleidsreactie van de Minister van de Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2011 op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef de minister datalleen bij het serieus beoefene...

31 januari 2013
Basiscertificering bijna van start

In de Circulaire wapens en munitie is vastgelegd dat schietsportverenigingen voor de verkrijging van een verenigingsverlof, niet alleen bij de KNSA als lid moeten zijn aangesloten maar ook door...

24 januari 2013
ISSF-reglementen

Door de International Shooting Sport Federation (ISSF) is per 1 januari 2013 een groot aantal wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn ingrijpend. Zo zijn er wijzigingen...

18 januari 2013
Leveraction geweren

In de Circulaire wapens en munitie 2012 (II) is door de Minister van Veiligheid en Justitie bepaald dat de discipline Gebruiksgeweer niet meer als redelijk belang voor de aanvraag van een wapenv...

16 januari 2013
Christian Holstad Lilleng: KNSA-bondscoach geweer

De KNSA is erin geslaagd de 40-jarige Noorse trainer Christian Holstad Lilleng als nieuwe Bondscoach Geweer aan zich te binden. Per 1 maart 2013 zal Lilleng met zijn werkzaamheden in Nederland b...

16 januari 2013
CWM 2013

Nadat de inkt van de vorige nieuwe Circulaire wapens en munitie (CWM 2012 II) amper was opgedroogd, ligt daar nu reeds de volgende voor, namelijk de CWM 2013. Deze CWM treedt per 15 januari 2013...

03 januari 2013
KNSA-meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Het Algemeen Bestuur van de KNSA heeft het meerjarenbeleidsplan voor de komende vier jaren opgesteld. In dat meerjarenplan geeft het bestuur zijn visie voor de toekomst, die zich richt op onderw...