Home

Aanvraag basiscertificering online!

vrijdag 8 maart 2013

Vóór 1 januari 2015 dienen alle schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en/of waarvan de leden over een privéverlof beschikken, overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, door de KNSA gecertificeerd te worden.

Het KNSA-bestuur heeft daarvoor een programma Basiscertificering ontwikkeld, dat na uitgebreide consultaties bij de leden en na overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is vastgesteld. Dit programma bestaat uit normen waaraan een schietsportvereniging moet voldoen op het gebied van veiligheid, organisatie, verkrijging lidmaatschap, monitoring leden en de verkrijging van en wapenverlof.

Alle informatie die verenigingen nodig hebben om het certificaat te verkrijgen, is in een separate module op de KNSA-website www.knsa.nl gepubliceerd. Deze module die als apart tabblad op de KNSA-site bereikbaar is bevat het gehele programma met de daarbij behorende toelichtingen, het reglement, maar ook een scala aan modellen die verenigingen behulpzaam kunnen zijn om aan de gewenste criteria te voldoen.

De module beschikt tevens over een quick scan. Deze quick scan stelt schietsportverenigingen in staat om hun eigen audit te doen om daarmee zelfstandig te kunnen beoordelen of aan alle criteria wordt voldaan en of er zo nodig nog acties verricht moeten worden. Zodra alle vragen in de quick scan positief zijn beantwoord, kan online de aanvraag voor een audit worden ingediend. De module Basiscertificering treft u hier aan.