Home

Aanvraag VOG nog vaak onjuist

dinsdag 2 juli 2013

Voor het aanmelden van nieuwe sportschutters van 16 jaar en ouder is, overeenkomstig de KNSA-reglementen, de overlegging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste. Bij het doel van de aanvraag moet op het formulier worden ingevuld “Lidmaatschap van een schietvereniging”. Vervolgens moet op het aanvraagformulier onder 2.3 het specifieke screeningsprofiel, te weten “85 Lidmaatschap schietvereniging” worden aangekruist. Daarop moet niet ingevuld worden 2.4 het algemene screeningsprofiel maar dat gaat, zo merkt de ledenadministratie van de KNSA, nog vaak verkeerd.

Als gevolg daarvan wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag afgegeven waarop weliswaar als doel het lidmaatschap van een schietvereniging staat, maar er getoetst is volgens een algemeen screeningsprofiel en dat is niet juist en onvoldoende. Verwarring ontstaat wellicht doordat ook bij het algemeen screeningsprofiel nummer 85 kan worden aangekruist, maar dat is een screeningsprofiel dat bestemd is voor degenen die belast zijn met de zorg voor personen zoals ouderen en gehandicapten.

Met nadruk wijst de KNSA er nogmaals op dat het specifieke screeningsprofiel moet worden aangekruist, zodat ook de juiste toetsing plaatsvindt. Het KNSA-bondsbureau kan anders de aanmeldingen niet in behandeling nemen en zal het mutatieformulier en de VOG retour zenden aan de vereniging, metals gevolg dat het nieuwe lid van de schietvereniging opnieuw een VOG moet aanvragen, metalle financiële consequenties van dien. Het Bestuur en de Directie van de KNSA vragen verenigingsbestuurders hun nieuwe leden erop te wijzen dat het aanvraagformulier op de juiste wijze wordt ingevuld.

Een uitgebreide invulinstructie is vermeld op de KNSA-website www.knsa.nl, onder Associatie >> Lidmaatschap >> VOG en tevens in het Downloadcenter.