Home

Karel Greven koninklijke onderscheiden

maandag 15 april 2013

Tijdens de Algemene Vergadering van de KNSA op 13 april 2013 is Karel Greven, de voorzitter, afgetreden. Karel Greven heeft een indrukwekkende staat van dienst. Nadat hij 13 jaar de functie van penningmeester heeft vervuld, is hij 9 jaar voorzitter van de KNSA geweest en heeft dus maar liefst 22 jaar als KNSA-bestuurder de Associatie gediend.

Greven heeft in die periode een grote bijdrage geleverd aan het behoud en de ontwikkeling van de schietsport in Nederland en op grond van deze verdiensten, is tijdens de Algemene Vergadering Greven koninklijk onderscheiden als “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Deze onderscheiding is hem uitgereikt door de Burgemeester van Arnhem, mevrouw Pauline Krikke.

Met het aftreden van Greven als voorzitter is een nieuwe voorzitter benoemd, te weten de heer E.W.J. (Egbert) IJzerman. IJzerman is zeker geen onbekende binnen de schietsport in Nederland. Tot zijn benoeming tot voorzitter was hij vice-voorzitter en daarvóór heeft hij het penningmeesterschap vervuld, is hij lid geweest van het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur en voorzitter van één van de Technische Commissies. Na zijn benoeming sprak IJzerman onder andere de woorden: “Onder mijn voorzitterschap wil ik dat wij als sportschutters niet alleen doelen raken maar ook doelen bereiken”.