Home

KNSA-basiscertificering zorgt voor premieverlaging Aansprakelijkheidsverzekering

donderdag 14 maart 2013

In de Circulaire wapens en munitie is vastgelegd dat schietsportverenigingen, voor de verkrijging van een verenigingsverlof en voor de aanvraag van privéverloven, door de KNSA moeten zijn gecertificeerd.

Daarvoor biedt de KNSA een programma Basiscertificering, waarvoor inmiddels de aanvragen kunnen worden ingediend. Het programma Basiscertificering bevat normen voor de verkrijging van het lidmaatschap bij een schietsportvereniging. Tijdens de regionale bijeenkomsten die in 2012 veelvuldig omtrent dit onderwerp zijn gehouden, zijn veel vragen gesteld over de aansprakelijkheid van verenigingsbesturen ten aanzien van de ballotageprocedure. Een aantal verenigingen vreest dat de aansprakelijkheid zal toenemen wanneer meer onderzoek naar de achtergrond van potentiële leden van schietsportverenigingen moet worden gedaan, zonder dat er garanties op veiligheidsrisico’s kunnen worden gegeven en zich uiteindelijk toch een incident zou voordoen.

Tijdens die bijeenkomsten is verenigingen erop gewezen dat, voor wat betreft die ballotage, uiteraard geen garanties kunnen worden gegeven en het verenigingsbestuur geen resultaatverbintenis, maar een inspanningsverplichting aangaat.

Wij hebben deze kwestie ook voorgelegd aan de verzekeraar van de KNSA-aansprakelijkheidsverzekering, te weten Nationale Nederlanden. Wij hebben Nationale Nederlanden op de hoogte gesteld van het programma Basiscertificering en van de andere acties die de KNSA verricht teneinde de veiligheidsrisico’s te verminderen. Die andere acties zijn: het KNSA-meldpunt en de nog in ontwikkeling zijnde opleiding voor verenigingsbestuurders. De verzekeraar heeft daarop positief gereageerd, maar is niet bereid een keiharde uitspraak te doen omtrent de vermindering van de aansprakelijkheid. Dat is, vanuit het oogpunt dat er geen garanties gegeven kunnen worden, ook begrijpelijk.

Anderzijds is de verzekeraar van mening dat de KNSA en haar verenigingen voor een voortvarende aanpak hebben gekozen en heeft de verzekeraar op grond daarvan besloten een premiekorting van 5% toe te passen. De reactie van de verzekeraar is in ieder geval zodanig, dat geen verhoogd risico wordt geconstateerd; maar eerder impliceert nu juist die premiekorting van 5% een risico-inschatting die lager is dan voorheen.