Home

KNSA gouden speld voor Peter Hellenbrand

donderdag 18 april 2013

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 april jongstleden is de enige Nederlandse deelnemende sportschutter aan de Olympische Spelen in Londen, Peter Hellenbrand, door de toenmalige voorzitter Karel Greven onderscheiden met de KNSA gouden speld. Deze ceremonie werd voorafgegaan door een fragment uit de finale van de Olympische Spelen in Londen; het moment waarop Hellenbrand een perfecte score van 10,9 behaalde. De uiteindelijke vijfde plaats in die finale rechtvaardigde deze onderscheiding en de voorzitter van de KNSA benadrukte dat weliswaar door Peter geen medaille is behaald, maar de exposure die de schietsport in Nederland daarmee bereikte immens groot was. Maar liefst één uur live televisie heeft de deelname van Hellenbrand aan de Spelen in Londen  opgeleverd en er is, aldus de voorzitter, geen beter moment denkbaar om de schietsport als volwaardige tak van sport uit te dragen. Met deze onderscheiding nestelt Hellenbrand zich in een illuster gezelschap van Olympische sportschutters zoals Eric Swinkels, Hennie Dompeling en Dick Boschman.