Home

KNSA-meerjarenbeleidsplan 2013-2016

donderdag 3 januari 2013

Het Algemeen Bestuur van de KNSA heeft het meerjarenbeleidsplan voor de komende vier jaren opgesteld. In dat meerjarenplan geeft het bestuur zijn visie voor de toekomst, die zich richt op onderwerpen zoals kwaliteitsverbetering, een vergroting van de schietsportparticipatie, een verbetering van de communicatie en een verbetering van het imago van de schietsport in Nederland.

Het KNSA-bestuur heeft het meerjarenplan de titel “Groeien met beleid” gegeven, om daarmee te benadrukken dat een toename van de participatie in de schietsport onverlet laat de waakzaamheid die is geboden ten aanzien van de kwaliteit van de schietsport. In het oog springend is tevens de ondertitel van dit meerjarenplan, namelijk: “van Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie naar Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie”, waarmee het KNSA-bestuur wil benadrukken dat de schietsport als een volwaardige tak van sport moet worden gezien en zo ook moet worden uitgedragen.

In de Algemene Vergadering van de KNSA, die in april 2013 wordt gehouden, zal het KNSA-bestuur het meerjarenbeleidsplan aan de leden voorleggen. Het Algemeen Bestuur zal de leden vragen om het meerjarenplan te bekrachtigen en daarmee het bestuur te fiatteren voor de verdere uitvoering van het plan en daar waar nodig, met nadere voorstellen te komen. De in het meerjarenplan omschreven ambities zullen voor het bestuur en voor de leden van de KNSA een grote uitdaging voor de toekomst zijn.

Klik hier voor het KNSA-meerjarenbeleidsplan 2013 - 2016.