Home

Koninklijke goedkeuring naamswijziging KNSA

donderdag 25 juli 2013

Vanwege het predikaat ‘koninklijk’ dienen wijzigingen in de statuten van de KNSA, voordat deze in notariële akte kunnen worden vastgelegd, door het Koninklijk Huis te worden goedgekeurd. De laatste statutenwijziging zoals die door de Algemene Vergadering op 13 april 2013 is geaccordeerd, behelst een naamswijziging van de KNSA en ook die wijziging van de statuten is inmiddels door de Koning goedgekeurd.

De wijziging van de KNSA-statuten is inmiddels door de notaris gepasseerd en deze statutenwijziging is ook in het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen. Daarmee is de naamswijziging van “Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie” naar “Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie” een feit. De KNSA zal vanaf nu op al haar uitingen deze naam gaan voeren.