Home

Opleiding voor verenigingsbestuurders gaat van start

donderdag 4 juli 2013

Al enige tijd geleden heeft het bestuur van de KNSA aangekondigd een opleiding te zullen ontwikkelen en aan te bieden voor verenigingsbestuurders. Deze opleiding is een training voor bestuurders van verenigingen, gericht op de ballotage en het monitoren van leden van schietsportverenigingen.  Ofschoon slechts een zeer klein gedeelte van de schietincidenten in Nederland door leden van schietverenigingen wordt begaan, heeft de KNSA in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie en naar aanleiding van het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, besloten een cursus te organiseren die een bijdrage moet leveren aan het verminderen van de risico’s.

Deze training moet verenigingsbestuurders de kennis bijbrengen om op een gestructureerde wijze veiligheidsrisico’s te herkennen en deze risico’s op een juiste manier te benaderen. Uiteindelijk is het streven om met behulp van deze cursus de schietsportbeoefening in Nederland nog veiliger te maken. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft het belang van deze cursus onderschreven en daarvoor ook een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Voorts heeft ook sportkoepel NOC*NSF met het Programma “Naar een veiliger sportklimaat” haar steun hieraan met een subsidiebijdrage toegezegd.

De training is ontwikkeld door het externe opleidingsinstituut RadarAdvies in Amsterdam in samenwerking met de KNSA, en bestaat uit een eendaagse cursus op een zaterdag. In de maanden september, oktober, november en december 2013 zullen zes zaterdagen worden gereserveerd voor het geven van deze cursus waaraan per cursus maximaal 15 bestuurders van verenigingen kunnen deelnemen. De cursus wordt verzorgd door een trainer van het opleidingsinstituut RadarAdvies in samenwerking met een KNSA-docent; die laatste zal ook als gastheer optreden.

De training bestaat voor een deel uit theoretische kennisoverdracht maar ook uit praktijkoefeningen voor het voeren van gesprekken met (potentiële) leden en het uitwisselen van ervaringen met andere verenigingsbestuurders. De data in 2013 zijn als volgt vastgesteld:

Datum 
Locatie
zaterdag 28 september 2013 omgeving Assen
zaterdag 5 oktober 2013 omgeving Eindhoven
zaterdag 2 november 2013 omgeving Amersfoort
zaterdag 9 november 2013 omgeving Assen
zaterdag 30 november 2013 omgeving Amersfoort
zaterdag 7 december 2013 omgeving Eindhoven

Voor meer informatie over deze opleiding en voor het inschrijven voor deze cursus, klik hier.