Home

Vragenlijst Europese Unie inzake vuurwapens

vrijdag 14 juni 2013

De Europese Commissie heeft binnen de Europese Unie een onderzoek gelanceerd met de titel “A common approach to reducing the harm caused by criminal use of firearms in the EU”.

Dit onderzoek houdt in dat er een online-vragenlijst moet worden ingevuld met multiple choice vragen vóór 17 juni 2013.

De resultaten daarvan zouden kunnen worden gebruikt om meer rechtvaardiging te krijgen vanuit de publieke opinie voor het verder beperken van de legale verkrijging en het bezit van vuurwapens door burgers. Er is echter geen relatie tussen het legaal voorhanden hebben van vuurwapens en de verboden handel in vuurwapens.

Het bestuur van de KNSA vindt het van groot belang dat sportschutters op die vragenlijst reageren. Een groot deel van de vragen heeft een tendentieus en suggestief karakter, en daarom roept het KNSA-bestuur sportschutters op de vragenlijst zorgvuldig in te vullen.

Klik hier voor het online vragenformulier.