Home

Wijzigingen in SWR per 1 oktober 2013

vrijdag 18 oktober 2013

Door de ISSF is een groot aantal nieuwe regels voor wedstrijden vastgesteld per 1 januari 2013. Deze konden op die datum (nog) niet van kracht worden voor KNSA-wedstrijden aangezien het KNSA-wedstrijdseizoen loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Derhalve besloot het KNSA-bestuur hiervoor een aanvullend en tijdelijk artikel (1.10) in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I (Algemene Bepalingen) op te nemen. De bepaling uit dit artikel is per 1 oktober 2013 vervallen en daardoor gelden de nieuwe regels zoals door de ISSF vastgesteld per 1 januari 2013 vanaf die datum ook voor de KNSA-wedstrijden (vanaf start nieuwe wedstrijdseizoen 2013/2014).

Mede in verband met deze gewijzigde ISSF-regels en ten behoeve van het nieuwe wedstrijdseizoen, zijn op voordracht van een aantal LTC’s, wijzigingen aangebracht in de afzonderlijke delen van het Schiet- en Wedstrijdreglement voor nationale disciplines, namelijk in deel II (Luchtgeweer), deel III (KKG), deel IV (GKG), deel VI (Pistool) en deel VII (Historische Wapens). De laatste versie van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement is gepubliceerd op en te downloaden via de KNSA-website: Associatie > Wet- en Regelgeving > Schiet- en wedstrijdreglementen > KNSA.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

DEEL VI (PISTOOL):

Om de veiligheid op de schietbanen verder te verhogen met name bij de discipline Klein Kaliber Pistool, is een nieuw artikel 2.1.2 opgenomen in SWR deel VI met betrekking tot het aantal patronen dat in de patroonhouder mag worden geladen.


DEEL VII (HISTORISCHE WAPENS):

Na onderzoek door de LTC HW naar het mogelijk instellen van een discipline Leveraction Geweer in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement vanwege het eerder wegvallen van de discipline Gebruiksgeweer, waardoor er voor leveraction geweren geen redelijk belang meer aanwezig was voor een verlof, is de LTC HW tot de conclusie gekomen dat het benoemen van een dergelijke nieuwe discipline voor uitsluitend leveraction geweren niet aan de orde is.

Een deel van de in Nederland in gebruik zijnde leveraction geweren werd al gebruikt bij de HW-discipline Pope, mits vervaardigd vóór 1945 en zijnde van een modeljaar ouder dan 1889. De LTC Historische Wapens heeft besloten om op dit punt de regelgeving zodanig aan te passen dat ook leveraction geweren van het modeljaar 1899 (en ouder; dus vóór 1900) zijn toegestaan. De voorwaarde dat het geweer moet zijn vervaardigd vóór 1945 is daarmee komen te vervallen en in hoofdstuk 2 van SWR deel VII zijn daarom een aantal artikelen gewijzigd.

Meer informatie over het gebruik van leveraction geweren in de toekomst is vermeld in het nieuwsbericht daarover van 17 oktober 2013, zoals gepubliceerd op de KNSA-website.


DEEL II (LG), III (KKG), IV (GKG) en VI (P):

Algemeen

 • Het gebruik van een veiligheidsvlag (kamervlag) is verplicht
 • Elke wedstrijd begint met een voorbereiding én proefschoten, gevolgd door een stop, waarna alle deelnemers gelijk starten met de wedstrijdschoten. Proefschoten na de voorbereidingsperiode  is alleen toegestaan bij de 3-houdingen nadat de voorgaande houding afgerond is en voorafgaand aan de wedstrijdschoten van de volgende houding
 • Bij storingen wordt geen extra tijd meer toegekend
 • Bij gelijke standen in de Finale wordt de plaats bepaald op basis van: mouches (inner tens), laatste laagste series, laatste laagste schoten. Er worden geen shoot-offs meer gehouden
 • Het statief waar het geweer tussen de schoten op rust, mag niet hoger zijn dan de schouder van de schutter in de schiethouding


Gewijzigde wedstrijdtijden

DisciplineMax. tijdsduur wedstrijdschoten (schijftransport)Max. tijdsduur wedstrijdschoten (elektronische schotwaardering)
LUCHTGEWEER    
Luchtgeweer staand (60s) 90 min. 75 min.
Luchtgeweer staand, knielend en liggend (40s) 60 min. 50 min.
Luchtgeweer 3x20 120 min. 105 min.
KLEIN KALIBER GEWEER    
KK Vrij Geweer liggend op 12 en 100mtr (60s)
KK Vrij Geweer knielend op 12, 50 en 100mtr (60s)
65 min. 50 min.
KK Vrij en Sport Geweer liggend 50mtr (60s) 60 min. 50 min.
KK Vrij Geweer 3x40 50mtr 195 min. 165 min.
KK Sport Geweer 3x20 12 en 50mtr 120 min. 105 min.
GROOT KALIBER GEWEER    
GK Vrij Geweer liggend 300mtr (60s) 75 min. 60 min.
GK Vrij Geweer 3x40 300mtr 210 min. 180 min.
GK Standaard Geweer 3x20 135 min. 120 min.
GK Standaard, Militair en Veteranen Geweer op 100 en 300mtr (30s) 30 min. 30 min.
PISTOOL    
Vrij Pistool 105 min. 90 min.
Luchtpistool (60s) 90 min. 75 min.
Luchtpistool (40s) 60 min. 50 min.
Meesterkaart KKP 10 meter (40s) 60 min. 50 min.

Voor al deze disciplines geldt een extra voorbereidingstijd (inclusief proefschoten) van 15 minuten, met uitzondering van de 30 schoten GKG-wedstrijden, waar 10 minuten voorbereidingstijd wordt toegestaan.

Specifiek KKG en GKG

 • De gehele wedstrijd inclusief de finale moet met hetzelfde geweer (systeem, loop en kolf) worden geschoten (uitgezonderd in geval van wapenstoring). Schouderhaken mogen gewisseld worden
 • Schietschoenen zijn niet toegestaan bij de liggende houding (met uitzondering van de 3-houdingen)
 • Een schietbroek is niet toegestaan bij de liggende houding (met uitzondering van de 3-houdingen)
 • Voor extra gewichten aan het geweer gelden nieuwe regels:

Geweer 3-houdingen

De volgorde van houding is gewijzigd in: knielend - liggend - staand

Finale

Selectie op de gebruikelijke wijze van de acht beste schutters.
Ieder begint de Finale op 0 (nul) punten. De finale bestaat uit 20 schoten, als volgt:
Start met 2 x 3 schoten (6)  
Vervolgens twee schoten (8) op commando : laagste valt af, verder met 7 schutters
Weer twee schoten op commando (10) : laagste valt af, verder met 6 schutters
Weer twee schoten op commando (12) : laagste valt af, verder met 5 schutters
Weer twee schoten op commando (14) : laagste valt af, verder met 4 schutters
Weer twee schoten op commando (16) : laagste valt af, verder met 3 schutters
Weer twee schoten op commando (18) : laagste valt af (derde plaats), verder met 2 schutters
Ten slotte twee schoten op commando (20) : voor de eerste en de tweede plaats


De maximale tijd per schot is eveneens aangepast.

 

 

Nationale Geweer-disciplines

Alle KKG-onderdelen 12, 50 en 100 meter  60 schoten liggend en knielend worden volgens de bovenstaande tijdsindeling voor 50 meter liggend geschoten, te weten:

 • 15 minuten voorbereiding + proefschoten; stop; start wedstrijd over 50 minuten (elektronisch) of 60 minuten (met schijftransport)

Voor de 3-houdingen worden de tijden van de 50 meter 3-houdingen aangehouden.

Voor de GKG-onderdelen 30 schoten wordt de tijdsindeling als volgt:

 • 10 minuten voorbereiding + proefschoten; stop; start wedstrijd 30 minuten (voor liggend zowel als knielend)

Voor de GKG-onderdelen 60 schoten wordt de tijdsindeling als volgt:

 • 15 minuten voorbereidingstijd (inclusief proefschoten; stop; start wedstrijd 75 minuten

Finale
Alleen voor de categorie Senioren-Heren wordt een finale gehouden. Voor alle overige categorieën wordt de rangschikking bepaald op basis van de series (60 of 120 schoten).


Telling
In afwijking van de ISSF-regels wordt de 50 meter liggend heren niet in tienden geteld, alleen bij de finale worden de tienden geteld.


Kleding
Schietschoenen en schietbroek zijn bij de liggende schiethouding niet meer toegestaan, maar wel bij de 3-houdingen en de geknielde nationale onderdelen.

De schoenzool van de schietschoen  moet de omtrek van de schoen volgen en mag nergens meer dan 5 mm uitsteken; daarnaast zijn een vierkante of vlakke vorm van de zool aan hak en teen niet toegestaan.

Bij de knielende houding bij de 3-houdingen is een hielkussen van 20 x 20 cm toegestaan, dik maximaal 10 mm (samengedrukt). Bij de nationale disciplines is een tweede knielkussen toegestaan.

Zitvlakversteviging op de schietbroek bij knielend of 3-houdingen schieten is niet toegestaan.

De constructie van het zijpaneel van de schietjas mag geen horizontale naad of naden bevatten onder de elleboog van de steunarm in de staande schiethouding.
 

Aanpassing schietkleding
De LTC houdt voor de nieuwe kledingvoorschriften (inclusief schoenen) een overgangsperiode van een jaar aan, dat wil zeggen tot 1 oktober 2014. In dat jaar zullen de schutters wel op de veranderingen worden geattendeerd.