Home

Buitenschietbanen in het Activiteitenbesluit

donderdag 10 juli 2014

Voor binnenschietbanen is de milieuvergunning (omgevingsvergunning) al twee jaar niet meer geldig. Het Activiteitenbesluit geeft in plaats hiervan algemene regels waaraan iedere vereniging of andere gebruiker van een binnenschietbaan zich moet houden. De KNSA was er al van op de hoogte dat ditzelfde zou gaan gebeuren met buitenschietbanen. Sterker nog, zij is betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe regels.

Op 7 juli 2014 is dit ontwerpbesluit in de Staatscourant gepubliceerd. Dat betekent dat het nog niet definitief is, maar het is wel een grote stap daarnaartoe. In het ontwerpbesluit zijn de delen die van belang zijn voor buitenschietbanen, geel gemarkeerd voor wie daarin geïnteresseerd is. Dit besluit is echter nog niet ingevuld met concrete regels voor de dagelijkse praktijk. Die komen in de ook gewijzigde Activiteitenregeling te staan. Die wijziging wordt later in juli 2014 gepubliceerd; de KNSA zal ook van die publicatie melding doen. De beide wijzigingen zullen naar verwachting op 1 juli 2015 van kracht worden. Die lange tijd heeft te maken met het proces van wetgeving.

Wat verandert er nu voor een nieuwe of bestaande buitenschietbaan?

  • voor wijzigingen behoeft geen vergunning voor het milieu-deel meer te worden aangevraagd; dat kan met een veel eenvoudiger melding. Het kan dan ook veel sneller worden gerealiseerd. Voor bouwen en verbouwen is nog wel een vergunning (vroeger Bouwvergunning geheten) nodig.
  • de milieu-eisen, vooral die voor veiligheid, liggen vast en zijn niet afhankelijk van de gemeente. Er zijn voor een deel aparte regels voor kleiduivenbanen. In bijzondere gevallen waarin men niet aan de algemene regels kan voldoen. is het meestal mogelijk toch nog een aparte toestemming te verkrijgen van de gemeente. Dat heet dan ‘maatwerkvoorschrift’.
  • de geluid-eisen zullen veranderen en worden naar het zich laat aanzien iets gunstiger.
  • er komt een verplichting om een uitgebreid logboek bij te houden van het gebruik van de schietbaan.
  • recreatief medegebruik van Defensie-schietbanen wordt eenvoudiger gemaakt.

Over het geheel genomen verwacht de KNSA dat deze ontwikkeling voordelig is voor de schietsport in Nederland.