Home

Kwalificatieprocedure deelname WK of EK in MLAIC-disciplines

vrijdag 14 februari 2014

Overeenkomstig de doelstellingen zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan, heeft het KNSA-bestuur ook de kwalificatieprocedure vastgesteld voor deelname aan Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in de Historische Wapens-disciplines (MLAIC). Eenzelfde procedure is al eerder vastgesteld voor de ISSF-disciplines.

Met deze procedure schept de KNSA duidelijkheid inzake de voorwaarden voor deelname aan de Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in de MLAIC-disciplines. De procedure verwoordt per onderdeel de limieten waaraan moet worden voldaan om deel te kunnen nemen aan MLAIC- kampioenschappen.

Omdat deze Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen om de twee jaar worden gehouden en nooit in hetzelfde jaar plaatsvinden, zijn in de kwalificatieprocedure van 2014 de limieten voor deelname aan de Wereldkampioenschappen van 2014 te vinden.

Hieronder vindt u alle informatie die van toepassing is op deze kwalificatieprocedure.

Kwalificatieprocedure