Home

Maatregelen KNSA na SBS-programma

vrijdag 14 november 2014

Het KNSA-bestuur heeft bij monde van zijn directeur, in het SBS-televisieprogramma “Undercover in Nederland” zijn teleurstelling uitgesproken over de onregelmatigheden die bij drie van de acht bezochte verenigingen door het programma met een verborgen camera zijn geconstateerd.

Het KNSA-bestuur is voorts van mening dat voor die verenigingen waarbij deze misstanden zijn geconstateerd, maatregelen moeten worden genomen.

Twee van de drie verenigingen, te weten de SSV Impact en de Schietvereniging ’t Groene Hart, zijn niet door de KNSA gecertificeerd en zijn inmiddels per brief geïnformeerd dat zij ook niet gecertificeerd zullen worden op grond van de constateringen die zijn gedaan.

De Schietvereniging Berkenhorst in Elspeet die wel was gecertificeerd, is medegedeeld dat de geldigheid van het certificaat per direct is komen te vervallen.