Home

Model Protocol Wbp voor verenigingen beschikbaar

maandag 13 oktober 2014

In samenwerking met het advocaten- en notariskantoor Holland Van Gijzen, is ontwikkeld een model Protocol voor schietverenigingen in verband met de omgang met en de bescherming van persoonsgegevens van hun leden en aspiranten. Regelmatig hebben verenigingsbesturen de KNSA verzocht om een dergelijk model beschikbaar te stellen.

Het model is zo opgesteld, dat verenigingen daarin hun eigen gegevens kunnen vermelden en dit daarna ter goedkeuring aan hun leden kunnen voorleggen. De inhoud van het model Protocol is overeenkomstig andere modellen zoals het model Aanmeldingsformulier/Eigen Verklaring lidmaatschap, het model Informatiebrochure Privacy dat onlangs beschikbaar is gesteld, en het model Protocol is overeenkomstig de meldingen die de KNSA voor zichzelf en voor de bij haar aangesloten verenigingen bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft gedaan.

U kunt het model Protocol “omgang met en bescherming van persoonsgegevens binnen de schietsportverenigingen” hier digitaal downloaden.