Home

Nieuw model Veiligheidsreglement t.b.v. schietverenigingen

dinsdag 1 juli 2014

Naar aanleiding van het bericht van een vereniging die enkele omissies en onduidelijkheden in het model Veiligheidsreglement constateerde, is in samenwerking met twee docenten, het reglement nog eens goed tegen het licht gehouden en zijn hierin een aantal wijzigingen aangebracht. Het aangepaste model Veiligheidsreglement is inmiddels vervangen per 1 juli 2014 en via de website te downloaden (in het Downloadcenter onder Ledeninformatie en bij Modellen op de pagina Basiscertificering).