Home

Verbod vervoer wapens tijdens NSS Top

vrijdag 14 maart 2014

In verband met de Internationale Conferentie (Nuclear Security Summit; hierna NSS) in Den Haag heeft de Burgemeester van de Gemeente Haarlemmermeer een noodverordening uitgevaardigd. In verband daarmee wordt een groot aantal maatregelen getroffen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en in verband met de veiligheid.

Een onderdeel van die noodverordening is een verbod op het vervoer van wapens in de periode van zaterdag 22 maart 2014 vanaf 7.00 uur tot 26 maart 2014 tot 18.00 uur. Dat geldt dus ook voor sportschutters die beschikken over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen en in de genoemde periode hun vereniging of een wedstrijd willen bezoeken.

Het KNSA bestuur is van mening dat deze maatregel disproportioneel en criminaliserend is. Immers deze maatregel suggereert dat sportschutters een verhoogd risico zouden vormen tijdens de Nucleaire Top voor de openbare orde en veiligheid. Daarvan is geen enkele denkbare aanleiding, aldus het KNSA bestuur.

De KNSA heeft inmiddels juridische bijstand ingeschakeld teneinde te pogen deze maatregel, zo nodig bij kort geding, te vernietigen. De kans van slagen daarop is onzeker en daarom adviseert de KNSA sportschutters goed kennis te nemen van de noodverordening < klik hier > en vooralsnog in de genoemde periode en in het in de verordening genoemde gebied geen wapen te vervoeren. Niet-naleving van de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar.