Home

Pilot Veteranen 65+ bij KKG

donderdag 8 oktober 2015

Veel kleinkalibergeweer-schutters hebben verzocht om de categorie Veteranen te splitsen in twee leeftijdsgroepen. Het bestuur van de LTC Klein Kaliber Geweer heeft, in overleg met het Algemeen Bestuur van de KNSA, besloten om gedurende het wedstrijdseizoen 2015/2016 een pilot uit te voeren met het splitsen van de categorie Veteranen in twee leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen zijn als volgt:

Veteranen I   leeftijd 55 – 64
Veteranen II leeftijd 65 en hoger

Er zijn aan die pilot wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • In beginsel wordt iedere veteraan (55 jaar en ouder) ingedeeld in de gewone veteranencategorie; alleen op verzoek wordt de schutter ingedeeld in de categorie Veteranen II (65+).
  • Er kunnen tijdens de pilot geen records in die categorie behaald worden.
  • Er worden geen officiële kampioenen benoemd; wel officieuze kampioenen en hiervoor is eremetaal beschikbaar

De pilot geldt voor alle KNSA kleinkalibergeweer-wedstrijden in alle kleinkalibergeweer-disciplines met ingang van 1 oktober 2015. De LTC KKG verzoekt alle organiserende verenigingen aan deze pilot mee te werken, zodat aan het einde van het wedstrijdseizoen duidelijk wordt hoeveel sportschutters in de categorie Veteranen II hebben deelgenomen. Op basis daarvan zal dan worden besloten of deze pilot moet leiden tot definitieve regelgeving.