Home

Verplichte vergoeding bij vertonen televisieprogramma’s

donderdag 5 november 2015

Het is niet zonder meer toegestaan in sportkantines om televisieprogramma’s te vertonen zonder daarvoor rechten te betalen en een licentie in bezit te hebben. Eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde als voor het afspelen van muziek in sportkantines waarvoor de SENA (t.b.v. artiesten en producenten) en de BUMA (t.b.v. componisten, tekstdichters en uitgevers) de naburige en respectievelijk auteursrechten incasseren. Voor de vertoning van televisieprogramma’s is daarvoor in Nederland de Stichting VIDEMA aangewezen.

Centrale overeenkomst KNSA met Videma:

Al jarenlang heeft de KNSA een overeenkomst met SENA en met BUMA en nu zal de KNSA ook met VIDEMA voor de vertoning van televisieprogramma’s in sportkantines van schietsportverenigingen een overeenkomst afsluiten. Schietverenigingen die in hun accommodatie een kantine exploiteren en daar een televisie gebruiken waarop televisiebeelden worden uitgezonden, zijn daarvoor vertoningsrechten verschuldigd. Om in aanmerking te kunnen komen voor een centrale overeenkomst inventariseert de KNSA bij al haar leden het TV-gebruik en verzorgt zij de incasso bij de leden die gebruik maken van een TV.

Financieel voordeel:

De KNSA zal met ingang van 1 januari 2015 (dus met terugwerkende kracht) een overeenkomst met VIDEMA sluiten waaraan alle schietsportverenigingen die gebruik maken van een TV, kunnen deelnemen.

Voor een vereniging die een televisie gebruikt, bedragen de kosten in 2015 € 95,00 per jaar (ongeacht het aantal leden en ongeacht het aantal TV’s per vereniging). Dit tarief is opgebouwd uit € 88,50 licentiekosten VIDEMA + € 6,50 toeslag voor administratiekosten KNSA.

Zonder collectieve regeling betalen verenigingen met minder dan 100 leden een netto-tarief van € 109,94 exclusief BTW per jaar en verenigingen tot 500 leden € 164,90 per jaar bij aanmelding uit eigen beweging. Indien een controleur van VIDEMA het TV-gebruik moet vaststellen, is het tarief nog eens 50% hoger.

Opgave van het TV-gebruik (TV ja of TV nee):

Verenigingen die één of meerdere televisies in hun sportkantine hebben staan waarop televisieprogramma’s vertoond worden, kunnen dus nu aan die overeenkomst gaan deelnemen en in aanmerking komen voor de lagere licentievergoeding. Wij vragen daarom alle verenigingen (ongeacht of men wel of geen TV gebruikt) het formulier dat daarvoor bedoeld is in te vullen en aan de KNSA te retourneren vóór 15 november 2015 op het e-mailadres: ledenadministratie@knsa.nl. Het formulier vindt u in het Downloadcenter op de KNSA-website www.knsa.nl. Zie voor meer informatie over VIDEMA en schietverenigingen met een televisie, het volgende bericht van VIDEMA: Collectieve regeling Videma en KNSA en de folder van de Stichting BREIN.