Home

Erkenning KNSA interne bijscholingen

donderdag 12 mei 2016

Een deel van de bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen en trainers organiseert op eigen initiatief bijscholingen of workshops. De inhoud en kwaliteit van deze bijscholingen kan zich in veel gevallen meten met de door de KNSA aangeboden bijscholingen en het is nu mogelijk deze te laten erkennen. Met een ‘Erkenning KNSA interne bijscholingen’ kunnen de trainers die deelnemen aan deze bijeenkomsten hun deelname gebruiken om te voldoen aan de bijscholingsverplichting, zoals vastgelegd in de KNSA Kaderlicentieregeling.

Op de KNSA-website is meer informatie hierover, zoals de aanvraagprocedure, de voorwaarden en de kosten, gepubliceerd.