Home

Kleiduivenarrest

dinsdag 3 mei 2016

Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden heeft op 8 maart 2016 in Hoger Beroep uitspraak gedaan in een door de Kleiduivenschietvereniging De Betuwe aangespannen procedure tegen een naheffingsaanslag Omzetbelasting, wegens de onjuiste BTW-afdracht van 6% voor kleiduiven en munitie in plaats van het algemeen tarief van 19/21%. De uitspraak is een overwinning voor de KSV De Betuwe omdat hiermee de zeer omvangrijke opgelegde naheffingsaanslag Omzetbelasting ongegrond is verklaard.

Dat betekent niet alleen dat de Kleiduivenschietvereniging De Betuwe deze zaak van de Belastingdienst heeft gewonnen, maar het betekent ook, landelijk gezien, dat vanaf dat moment geldt dat bij alle schietsportactiviteiten van exploitanten van schietsportaccommodaties, waaronder dus ook de schietsportverenigingen, het ter beschikking stellen van de schietaccommodatie, het ter beschikking stellen van munitie en (indien van toepassing) van kleiduiven door de Inspectie als één samengesteld prestatie behandeld moeten worden, vallende onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. Dat geldt bovendien niet alleen voor leden van schietsportverenigingen, maar ook voor recreanten van incentives. Overigens kunnen schietsportverenigingen aanspraak maken op de regeling sportvrijstelling, maar verliezen daarbij het recht op vooraftrek. Let wel: de verkoop van munitie door de wapenhandel valt gewoon onder het algemene BTW-tarief van 21%.

Het is ons bekend dat veel schietsportactiviteiten tot op heden nog belast werden met 21%. Het kan daarom voor sommige verenigingen of exploitanten betekenen dat een extra terugvordering verkregen kan worden. Een en ander is natuurlijk niet van toepassing op die schietsportverenigingen c.q. exploitanten die reeds onder de vrijstelling van de BTW hun activiteiten verrichten. Een grote opsteker voor de schietsport - vooral voor Kleiduivenschietverenigingen - en een fantastisch resultaat dat is behaald door de Kleiduivenschietvereniging De Betuwe; in het bijzonder voor haar voorzitter die daarvoor veel inspanningen heeft verricht, de heer prof. dr. Dirk van der Plas.