Home

KNSA bereikt 40.000 schutters weer

donderdag 13 oktober 2016

Op 13 oktober 2016 is het aantal van 40.000 geregistreerde KNSA-schutters weer bereikt. Nadat de afgelopen jaren een daling in het aantal sportschutters was ingezet en 2015 met een lichte groei werd afgesloten met 37.665 schutters, is de groei die in 2016 tot op heden is doorgemaakt, hoopgevend.

Het is vooraf niet te voorspellen hoe veel sportschutters in de laatste weken van het kalenderjaar worden afgemeld maar zoals het er nu naar uitziet, kan er weer een lichte groei van het aantal schutters per 1 januari aanstaande worden genoteerd. Die groei houdt natuurlijk verband met de verbetering van de financiƫle positie van Nederland, maar is vooral te danken aan de toegenomen activiteiten van schietsportverenigingen op het gebied van promotie, wedstrijden en andere imago-verbeterende activiteiten. Bij die verenigingen die heel actief aan ledenwerving doen, worden groeipercentages van enige tientallen procenten genoteerd.

Het is bovendien verheugend dat ook het aantal junioren in de loop van 2016 aanzienlijk is toegenomen. Dat is goed voor de toekomst van de schietsport in Nederland.