Home

KNSA stimuleert wedstrijdparticipatie gehandicapte sportschutters

donderdag 12 mei 2016

Sinds 1 januari 2015 is de organisatie van de classificatiekeuringen voor gehandicapte sporters overgegaan van Gehandicaptensport Nederland naar NOC*NSF. De daadwerkelijke uitvoering is dientengevolge gedelegeerd aan de desbetreffende sportbond; in het geval van sportschieten aan de KNSA dus. Tegelijk met deze wijziging is helaas ook de subsidie voor classificatiekeuringen in zijn geheel vervallen en zijn alle kosten voor classificaties volledig voor rekening van de sportbonden gekomen.

Nationale en/of internationale classificaties
De huidige keuringen volgens de reglementen van NOC*NSF en het IPC (International Paralympic Committee) brengen dusdanig hoge kosten met zich mee dat het de instroom en de wedstrijdparticipatie van gehandicapte sportschutters belemmert. In het afgelopen jaar is door de KNSA daarom gewerkt aan een extra, eenvoudigere en vooral goedkopere classificatiekeuring voor deelname aan KNSA-wedstrijden.

Het is vanaf nu mogelijk te kiezen uit twee classificaties; een ‘nationale’ en een ‘internationale’. De nationale classificatie kan uitsluitend gebruikt worden bij wedstrijden die onder auspiciën van de KNSA georganiseerd worden en dus niet bij internationale wedstrijden. Voor de beoordeling van de handicap hoeft de sportschutter niet langer naar een praktijk waar het Classificatiepanel gevestigd is te reizen, en de schutter bespaart daarmee dus tijd en ook kosten. De behandelend arts van de desbetreffende schutter zelf verstrekt dan aan het Classificatiepanel de benodigde informatie op basis waarvan het panel een klasse toewijst. De classificatie is onbeperkt geldig, tenzij de handicap zich mogelijkerwijs regressief/progressief ontwikkelt. Voor een nationale classificatie worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien een schutter de ambitie heeft op internationaal niveau (IPC) aan wedstrijden deel te nemen, wordt geadviseerd te kiezen voor de internationale classificatiekeuring. Deze keuring gaat geheel volgens de IPC reglementen en wordt door een Classificatiepanel uitgevoerd, bestaande uit een arts en een sporttechnisch deskundige. Tijdens deze keuring worden de fysieke mogelijkheden van de schutter geanalyseerd en op basis daarvan wordt een classificatie afgegeven. Voor het doorlopen van een internationale classificatiekeuring wordt door de KNSA aan de schutter € 175,00 in rekening gebracht. Niet inbegrepen zijn eventuele bijkomende kosten, zoals de verplaatsing van de schutter naar de praktijk van de officiële classificatiearts (locatie Woerden, Utrecht).

Voor een eventuele verlenging van beide classificaties dient dezelfde procedure als voor het aanvragen ervan, gevolgd te worden.

Indien u vragen heeft over classificeren of een classificatie wilt aanvragen vindt u meer informatie op de pagina over Classificaties.