Home

Pilot voor nieuwe opzet NK Teams Luchtgeweer Staand en Luchtpistool (2016/2017)

donderdag 15 september 2016

In de afgelopen maanden is door de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool gewerkt aan een nieuwe opzet voor het Nederlands Kampioenschap Teams in de disciplines Luchtgeweer Staand en Luchtpistool. De reden hiervoor is de teruglopende belangstelling voor de teamdeelname bij Afdelings- en Districtskampioenschappen en suggesties van deelnemers voor een attractievere opzet.

Deze nieuwe opzet die dit wedstrijdseizoen als een pilot (proef) uitgevoerd wordt, houdt in dat verenigingsteams zich door deel te nemen aan de Afdelings- en Districtskampioenschappen, moeten kwalificeren voor deelname aan het NK Teams, en er dus niet langer een open inschrijving is. Gedurende het wedstrijdseizoen 2016/2017 wordt er een landelijk klassement bijgehouden en de beste vier teams worden vervolgens uitgenodigd voor het NK Teams. In het document ‘Pilot Reglement NK Teams’ zijn de reglementen na te lezen. Gedurende het seizoen 2016/2017 wordt deze pilot naast de reguliere NK Teams gehouden; de huidige reglementen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement blijven dus van kracht, evenals de open inschrijving.

Finaledag
Op een nog vast te stellen datum en locatie na 30 april 2017 worden de vier (4) beste teams in beide disciplines uitgenodigd voor de Finaledag. Op deze dag schiet ieder team twee wedstrijden; de halve finale en, afhankelijk van winst of verlies, de Gouden Finale of de Bronzen Finale.

Wijzigingen
Het reglement dat voor de pilot gehanteerd wordt, verschilt op diverse punten met het huidige reglement:

  • teams bestaan niet meer uit drie (3) maar uit vijf (5) schutters;
  • de categorieën komen te vervallen; de vereniging kan de beste vijf schutters selecteren uit zowel Dames als Heren maar ook uit Junioren, Senioren en Veteranen;
  • de scores worden gebaseerd op 40 schoten per schutter; indien een schutter vanwege de categorie waarin deze individueel uitkomt 60 schoten afvuurt, wordt voor de berekening van de teamscore het resultaat van de eerste 40 schoten meegenomen.

De pilot heeft uitsluitend betrekking op de disciplines Luchtgeweer Staand en Luchtpistool. Bij voldoende belangstelling wordt dan bezien of deze nieuwe opzet definitief kan worden vastgesteld met ingang van het wedstrijdseizoen 2017/2018.

Verzoek aan de Teamleiders
Aangezien verenigingen bij de inschrijving van teams normaal gesproken uitgaan van drie schutters per team, wordt aan hen verzocht om de wedstrijdorganisatie aan te geven welke schutters zij selecteren indien een team bestaat uit vijf (5) schutters. Teamleiders kunnen dit bij hun aanmelding kenbaar maken.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen omtrent deze pilot kunt u contact opnemen met de LTC Luchtgeweer en/of de LTC Pistool.