Home

Regeling Eerder verworven competenties – Eerder verworven kwalificaties

dinsdag 8 maart 2016

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 februari 2016 de Regeling ‘Eerder verworven competenties (EVC) – Eerder verworven kwalificaties (EVK)’ vastgesteld. Deze regeling maakt het voor kandidaten mogelijk om vrijstellingen te krijgen voor (delen van) opleidingen indien zij kunnen aantonen reeds over bepaalde competenties en kwalificaties te beschikken. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor degenen die een opleiding bij een andere sportbond hebben gevolgd c.q. een CIOS-opleiding hebben gevolgd of voor een oud-topsporter in de schietsport. Ook kunnen vaardigheden ontwikkeld zijn bij betaald werk of vrijwilligerswerk.

De gehele regeling en de procedure om hierop aanspraak te maken zijn gepubliceerd op de KNSA-website.