Home

Toch GEEN pasfoto op Wecg-erkenning

donderdag 7 juli 2016

Op het gevaar af een jojo-effect te worden verweten, laat het KNSA-bestuur weten dat de Nationale Politie alsnog de gemaakte afspraken met betrekking tot de Wecg-erkenning nakomt.

Dat betekent dat de Politie de afspraken om een eenvoudig model Wecg-erkenning als bijlage bij een wapenverlof te hanteren, alsnog zal uitvoeren en dus ook geen pasfoto zal vragen.

De verlenging van de bewaartermijn voor aankoopbonnen van 3 naar 10 jaar, blijft wel in stand in verband met de EU-regelgeving.

Wij geven u hieronder het citaat van het bericht dat de Nationale Politie aan de KNSA heeft toegezonden:

We hebben kennis genomen van uw onderstaande reactie betreffende de afspraak die we gemaakt hebben in het kader van de WECG erkenningen voor herladers, waarbij de vraag speelde of die (beperkte) erkenning van een pasfoto zou moeten zijn voorzien. U refereerde terecht naar onze afspraak waarbij we de uitgifte van een zo eenvoudig mogelijk uitgevoerde  beperkte erkenning als uitgangspunt namen. Met het opnemen van de afgesproken format in het Verona-systeem werd in het modeldocument automatisch een ruimte mee geprint die bestemd is voor een pasfoto. Reden waarom men in de uitvoering hier om ging vragen. Dit was echter zoals u terecht opmerkte niet zoals we afgesproken hadden. Ik zal de uitvoerende collega’s in kennis stellen dat volstaan kan worden met de afgifte van de beperkte erkenning zonder pasfoto, omdat die erkenning behoort bij het WWM-verlof mét  een pasfoto. Ik betreur het ontstane misverstand maar vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.