Home

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing

donderdag 22 december 2016

Al enige tijd wordt binnen de Europese Unie gesproken over een aanpassing van de Vuurwapenrichtlijn. De aanleiding daarvoor is een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn te verscherpen. Dat voorstel houdt, zo meldde de Commissie, verband met de toenemende criminaliteit en terroristische acties. Een voor de KNSA onbegrijpelijk argument. Terrorisme en criminaliteit hebben niets van doen met schietsportbeoefening in Europa, en bovendien wordt met dat voorstel de schietsport gestigmatiseerd en een schijnveiligheid gecreëerd.

Het aanvankelijke voorstel behelsde een verbod op vrijwel alle semi-automatische wapens binnen de schietsport. Dat voorstel is gelukkig nu van tafel en er ligt inmiddels een door de Europese instellingen bereikt compromis. Dat compromis houdt in grote lijnen in een magazijnbeperking voor semi-automatische geweren en pistolen. Het voorstel is nu om semi-automatische geweren in combinatie met een magazijn met een capaciteit van meer dan tien patronen, te verbieden en datzelfde geldt voor semi-automatische pistolen met een magazijncapaciteit van meer dan twintig.

Deze wapens zouden dan volgens de Europese richtlijn verboden moeten worden zodra het magazijn in het wapen is ingebracht. Dat betekent dus dat de magazijnen niet verboden worden maar het wapen, zodra de begrensde magazijncapaciteit overschreden wordt. Vervolgens wordt aan de verschillende lidstaten de mogelijkheid geboden om op dit verbod een uitzondering te maken voor onder andere de schietsport.

Zoals gezegd, betreft het hier een bereikt compromis dat nog door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd. Het is nog onzeker of het Parlement die goedkeuring zal geven; de afgelopen maanden is met enige regelmaat gebleken dat de meningen in de verschillende Europese lidstaten hierover zeer verdeeld zijn. Indien het Europees Parlement het compromis accordeert (en zoals vermeld, dat is nog niet zeker) moet binnen 15 maanden implementatie in de nationale wetgevingen van lidstaten volgen. Op dat moment zal de KNSA, in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, pleiten voor een implementatie zodanig dat de consequenties voor de schietsport zo klein mogelijk zijn.

Die consequenties zijn er dan vooral voor degenen die dynamische schietsportdisciplines beoefenen en daarvoor een grote magazijncapaciteit gebruiken. Er is door de KNSA met onder andere de NPSA, goed overleg om als het zo ver komt, de belangen van deze groep sportschutters maximaal te behartigen.