Home

Herziene EU Vuurwapenrichtlijn treedt 13 juni 2017 in werking

dinsdag 6 juni 2017

Ondanks de vele bezwaren is toch de herziene Vuurwapenrichtlijn 2017/853 door de Europese Unie vastgesteld en inmiddels gepubliceerd in het EU publicatieblad. De herziene richtlijn treedt in werking op 13 juni 2017.

Dat betekent dat de implementatie daarvan in nationale wetgeving vanaf dat moment binnen 15 maanden moet gebeuren. De KNSA zal bij dat proces betrokken worden en zal de belangen van de Nederlandse sportschutters maximaal behartigen, in het bijzonder daar waar het de gevolgen voor semi-automatische pistolen en geweren betreft.

Klik hier voor de richtlijn: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2017:137:TOC