Home

KNSA blijft ageren tegen e-screener

donderdag 23 maart 2017

Reeds in september 2016 heeft de KNSA de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie haar zorgen bericht omtrent het Wetsvoorstel en in het bijzonder de invoering van de zogenaamde e-screener (zie nieuwsbericht van 27 september 2016).

De e-screener is een instrument waarmee in de toekomst potentiële verlofhouders moeten worden gescreend. Al eerder heeft de KNSA tegen de e-screener bezwaar gemaakt en vooral ook tegen de procedure van invoering; de KNSA is van mening dat, als de e-screener al wordt ingevoerd, die niet van toepassing moet zijn op reeds bestaande verlofhouders.

Inmiddels is over de e-screener het volgende bekend:

  • de e-screener is een computergestuurde vragenlijst bestaande uit ongeveer 100 vragen 
  • deze vragen zijn afkomstig uit bestaande vragenlijsten die risicofactoren en daderkarakteristieken meten
  • de keuze voor de vragen is gebaseerd op literatuuronderzoek en de bevraging van experts
  • de domeinen beslaan onder meer alcohol en drugs, suïcidaliteit, impulsiviteit, gebrek aan empathie en krenking
  • een algoritme achter de vragenlijst weegt de individuele factoren en berekent een testscore
  • sociaal wenselijke antwoorden worden gescoord aan de hand van subschaal van de Eysenck Personality Questionnaire Revised Short Scale (EPQ-RSS)
  • de ambtenaar van Korpscheftaken krijgt alleen een testscore te zien, die een indicatie geeft van de psychische gesteldheid van de aanvrager
  • een negatieve uitslag zal niet automatisch leiden tot afwijzing van de aanvraag voor een wapenverlof, de Korpschef weegt de testuitslag mee.

Het grootste aandachtspunt van de KNSA blijft de validiteit van de e-screener. De staatssecretaris heeft inmiddels op de eerdere brief van de KNSA gereageerd en daarop heeft de KNSA wederom een reactie gegeven, die ook is gedeeld met de woordvoerders in de Tweede Kamer in verband met de behandeling van het Wetsvoorstel.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris van 19 januari 2017 en klik hier voor de reactie daarop van de KNSA van 22 maart 2017.