Home

Update ISSF Technical Rules en Anti-Doping Regulations

maandag 2 januari 2017

De ISSF, de Internationale Schietsport Federatie, heeft medio december 2016 een vernieuwd reglement 2017 gepubliceerd. In dit reglement zijn ingrijpende wijzigingen opgenomen die vooral betrekking hebben op de Olympische en door de ISSF-gereglementeerde disciplines. Een voorlopige versie van dit reglement kunt u hier downloaden. Het gaat slechts om een voorlopige versie waarbij de volgorde en nummering van de artikelen nog niet juist is. Het definitieve reglement wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. De nieuwe reglementen kunt u hier downloaden:

ISSF Technical Rules 2017

ISSF Anti-Doping Regulations 2017

De wijzigingen in het ISSF-reglementen raken ook een groot deel van de in Nederland door de KNSA gereglementeerde disciplines. Aangezien het huidige wedstrijdseizoen, gestart op 1 oktober 2016, inmiddels bijna drie maanden bezig is heeft het Algemeen Bestuur besloten deze nieuwe reglementen per 1 oktober 2017 in werking te laten treden. Hiervoor wordt in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, Deel I – Algemene Bepalingen per 1 januari 2017 tot 1 oktober 2017, een tijdelijk artikel 1.10 toegevoegd. Dit betekent dat de wijzigingen in o.a. finales, afmetingen geweren en richtmiddelen pas ingaan voor het volgende wedstrijdseizoen 2017/2018. De huidige reglementen zijn dus ook van kracht bij alle onder auspiciën van de KNSA georganiseerde wedstrijden, waaronder de Afdelings-, Districts-, Landelijke Klasse en Nederlandse Kampioenschappen.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het bondsbureau.