Home

Brief van de KNSA aan minister inzake e-screener

maandag 28 oktober 2019

De KNSA heeft inmiddels per brief aan de minister van Justitie en Veiligheid haar ongenoegen geuit over de implementatie van de e-screener en het functioneren van de politie daarin.

Klik hier voor de brief aan de minister.

De KNSA heeft de minister verzocht de inzet van de e-screener per direct stop te zetten voor bestaande en nieuwe verlofaanvragen. Tevens heeft de KNSA de minister verzocht eerst een uitgebreide evaluatie met de belangenbehartigers te organiseren.