Home

Enquête over topsport en fanbeleving onder KNSA achterban

donderdag 26 september 2019

Zoals u wellicht bekend, heeft de KNSA samen met 27 andere sportbonden in Nederland, NOC*NSF en het bedrijfsleven, haar krachten gebundeld in TeamNL. Om de bekendheid van TeamNL onder de achterban van de afzonderlijke sportbonden te kunnen peilen, heeft NOC*NSF het initiatief genomen voor een onderzoek daarnaar.

De KNSA vraagt u aan dit onderzoek mee te willen werken door een korte vragenlijst over Schietsport, Topsport en Fanbeleving in te vullen (tijdsinvestering 5 minuten). Uw antwoorden zullen anoniem door NOC*NSF worden verwerkt en zullen bijdragen aan een versterking van de communicatie van TeamNL. TeamNL kan dan meer met uw voorkeuren en met die van anderen rekening houden.

Wij rekenen op uw medewerking, deze wordt zeer gewaardeerd!

U kunt tot uiterlijk 13 oktober 2019 meedoen.

Klik hier en vul direct de enquête in!