Home

Erkenning schietsportverenigingen door Minister

dinsdag 27 augustus 2019

De gewijzigde Wet wapens en munitie als gevolg van de implementatie van de EU-vuurwapenrichtlijn is op 23 juli 2019 in werking getreden. Gelijktijdig is ook het Besluit houdende de erkenning van schietverengingen ingevoerd. Dit besluit is inmiddels ook gepubliceerd in de Staatscourant van 27 augustus 2019 en is dus met terugwerkende kracht (23 juli 2019) in werking getreden. Dit besluit regelt de erkenning van schietsportverenigingen die gebruik maken van de ontheffing op het verbod van wapens met grote magazijnen. Zie hiervoor ons Nieuwsbericht van 23 juli 2019. Klik hier voor de tekst van dit KNSA-nieuwsbericht.

Klik hier voor de tekst van het Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen.

Verenigingen die een verenigingsverlof voor deze wapens hebben, moeten erkend worden door de Minister. Dat geldt ook voor verengingen met leden die in het verband van die verenging gebruik maken van deze wapens en daarvoor verlof hebben of aanvragen.

Schietsportverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd zijn in beginsel erkend. Ter definitieve vaststelling daarvan moeten zij nog wel binnen drie (3)maanden na inwerkingtreding (23 juli 2019), dus vóór uiterlijk 23 oktober 2019, een kopie van dat KNSA-certificaat aan het Ministerie toezenden met daarbij een verklaring waarin staat dat het bestuur van de vereniging geen kennis draagt van vrees voor misbruik van wapens en munitie door de vereniging en haar leden. Verenigingen kunnen dit per post toezenden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Postbus 20301, 2500 EH  Den Haag, of per e-mail aan het mailadreserkenningschietsportvereniging@minjenv.nl

De KNSA heeft voor die verengingen waarvoor dat van toepassing is een model-brief met verklaring opgesteld die de verenigingsbesturen per post of per e-mail kunnen zenden aan eerdergenoemd adres.

Verenigingen die geen gebruik maken van de zogenaamde A6- en/of A7-wapens en ook geen leden hebben die in het verband van de vereniging met die wapens de schietsport beoefenen, hoeven dus niets te doen. Die verenigingen hoeven niet door de Minister erkend te worden, de huidige KNSA certificering volstaat in dat geval.

Voor het model <klik hier>